Biuro prasowe

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych Rozdroża zaprasza przedstawicieli mediów do kontaktowania się poprzez nasze biuro prasowe. Wszystkim zainteresowanym udzielimy wyczerpujących odpowiedzi dotyczących przygotowywanych przez nas wydarzeń kulturowych.

Biuro prasowe prowadzi swoją działalność w wybranych przedziałach czasowych, które przypadają na okres przed danym przedsięwzięciem, w trakcie jego trwania, a także po.

Informacje dotyczące funkcjonowania biura zamieszczane będą na naszej stronie internetowej oraz na portalach społecznościowych.