Idea

OMIT Rozdroża powstał w 2008 roku. Jest miejską instytucją kultury, działającą w Lublinie – na wschodnim skraju Unii Europejskiej, nieopodal najstarszej i najtrwalszej granicy kulturowej w Europie, gdzie dziedzictwo Rzymu spotyka się ze spadkiem po Bizancjum, a w krajobrazie kulturowym i pamięci zbiorowej mocno odcisnęła się spuścizna europejskich Żydów. Miejsce zobowiązuje do namysłu, do praktykowania antropologii, wysiłku rozumienia innych, dostrzegania mnogości perspektyw poznawczych, wrażliwości na kulturowe idiomy.

Nasza działalność jest mocno zakorzeniona w lokalności Lublina, regionu, naszej prowincjonalnej Europy. Zarazem jednak wpisujemy nasze poszukiwania i doświadczenia lokalne w perspektywę uniwersalną, a światowe tendencje przymierzamy do osobliwych praktyk naszej codzienności.

Nieustannie konfrontujemy żywe jeszcze ślady kultur tradycyjnych z utopiami dwudziestowiecznej awangardy i nowymi poszukiwaniami artystycznymi. Próbujemy wyzwalać stłumioną energię, jaką daje spotkanie tradycji ze sztuką modernizmu i postmodernizmu, odsłaniać zapomniane znaczenia i dawać głos nowym, a przesłanie przeszłości wpisujemy w kontekst współczesnych poszukiwań twórczych.

Naszą ambicją jest podejmowanie inicjatyw odważnych, obciążonych ryzykiem, podejmujących nowe wyzwania, penetrujących nieznane jeszcze terytoria. Ośrodek jest instytucją inicjującą, tworzącą i wspomagającą twórcze poszukiwania, wspierającą artystów gotowych podjąć się takich wyzwań.

Nasze zainteresowania dotyczą muzyki tradycyjnej i współczesnej, sztuk performatywnych i wizualnych. Nie pociąga nas schlebianie okrzepłym gustom i przyzwyczajeniom. Interesuje nas poszukiwanie współczesnego słuchacza i widza, nowych wymiarów sztuki, wpisywanie muzyki oraz sztuk wizualnych w przestrzeń kulturową i społeczne konteksty Lublina. Chcemy, aby działania artystyczne stały się wehikułem kulturowej zmiany, współtworzyły zręby nowej wrażliwości i dawały do myślenia o rzeczach przyszłych.

Cykliczne i stałe przedsięwzięcia OMIT Rozdroża tworzą ramy dla realizacji ambicji i poszukiwań artystycznych oraz definiują obszar naszych zainteresowań. Organizujemy Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY, Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej Otwarte Miasto, Międzynarodowy Festiwal Najstarsze Pieśni Europy oraz inne kulturalne przedsięwzięcia.