Ludzie

Mirosław Haponiuk

Antropolog kultury, doktor filozofii, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie, dziennikarz („Relacje Tygodnik Wschodni”; „Obserwator Codzienny”; „Gazeta Wyborcza”), redaktor naczelny miesięcznika „Na przykład”. Współautor polsko-rosyjskiego przedstawienia Grupy Chwilowej „A Stop in the Desert” (Fringe First na festiwalu w Edynburgu w 1991 r.). W Ośrodku Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych Rozdroża pełni funkcję Dyrektora.

Jan Bernad

Artysta, muzyk, kompozytor, badacz kultury tradycyjnej. W latach 1974-76 pracował przy realizacji projektów parateatralnych w Teatrze Laboratorium Jerzego Grotowskiego. W 1977 r. znalazł się w pierwszym składzie Teatru „Gardzienice”, gdzie do 1983 r. pracował jako aktor i muzyk. W latach 1983 -1990 podejmował różnorodne działania muzyczne i teatralne we wschodniej Polsce. W roku 1991 zainicjował powołanie w Lublinie Fundacji „Muzyka Kresów”. Tworzył muzykę do spektakli m.in. w Teatrze Narodowym w Warszawie, Teatrze Starym w Krakowie, Teatrze Nowym w Łodzi. W 1999 r. powołał wraz Moniką Mamińską Międzynarodową Szkołę Muzyki Tradycyjnej. Inicjator powołania w 2008 r. Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”, gdzie pełni funkcję Dyrektora Artystyczno-Programowego.

Eliana Kisielewska

Główna księgowa. Absolwentka studiów i wielu kursów z zakresu finansów i szeroko pojętej rachunkowości. Dotychczas obejmowała stanowiska głównej księgowej w instytucjach prywatnych i jednostkach samorządowych, co pozwoliło jej zdobyć szerokie doświadczenie. Pracuje także jako wykładowca przedmiotów ekonomicznych w lubelskich szkołach. W OMIT Rozdroża pilnie strzeże budżetu i koordynuje projekty grantowe od strony finansowej.

Anna Gorgol

Absolwentka Politechniki Lubelskiej na kierunku Matematyka o specjalności finanse i ubezpieczenia. Zdobyte umiejętności na studiach oraz kursach umożliwiają jej podejmowania optymalnych decyzji w zakresie finansów i rachunkowości. W OMIT Rozdroża zajmuje się sprawami kadrowymi i rozliczaniem wniosków.

Anna Horyńska

Koordynatorka projektów sztuki wizualnej; dyplom 4 stopnia z Języka Francuskiego i Literatury Francuskiej, który uzyskała na Uniwersytecie Sorbona, Paryż IV oraz licencjat Studiów Komercyjnych Alliance Française w Paryżu. Doświadczenie zdobywała w firmach komercyjnych i fundacjach. Ukończyła Psychologię społeczną w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji. Aktywnie organizuje projekty kulturalne, m.in. „Gra miejska”, „Otwórz Lublin”. II miejsce za fotoreportaż w konkursie fotograficznym „Lublin obiektywem malowany”. W Rozdrożach zajmuje się koordynacją Festiwalu Otwarte Miasto.

Monika Mamińska-Domagalska

Urodzona w Radomiu od dzieciństwa stykała się z muzyką poprzez dziadka trębacza i szkołę muzyczną, do której chodziła. Mama-polonistka zaszczepiła w niej z kolei zainteresowanie literaturą. Te dwie rzeczy towarzyszą jej po dzień dzisiejszy (polonistyka na KUL, z odrobiną filozofii, członkostwo w różnych chórach – chór KUL i prawosławny chór parafialny; od założenia Fundacji Muzyka Kresów, także śpiew otwartym głosem). Od 1983 roku współpracuje z Janem Bernadem we wszystkich jego pomysłach i nieformalnych realizacjach. Od roku 1991 bierze udział w działaniach Fundacji Muzyka Kresów. Przez kilka lat wspólnie prowadziła Zespół Międzynarodowej Szkoły Muzyki Tradycyjnej, pracowała przy wydaniu płyty „Pieśni polskie”, realizowała program badawczy i cykl warsztatów na Suwalszczyźnie, Białostocczyźnie i Lubelszczyźnie.

Grzegorz Paluch

Specjalista ds. administracyjno-technicznych w Ośrodku Rozdroża. Ukończył polonistykę i teatrologię w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie; studia doktoranckie w Instytucie Badań Literackich w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; studia językowe w University of Central Lancashire w Preston (UK). Absolwent Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Studiował muzykologię w KUL. Od lat tworzy i realizuje projekty kulturalne z dziedziny muzyki, teatru i literatury. Członek międzynarodowych zespołów badawczych PAN. Śpiewak współpracujący z zespołami chóralnymi i kameralnymi na terenie miasta i kraju. Koordynuje Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY. Zajmuje się pozyskiwaniem funduszy i współpracą międzynarodową.

Alina Sheyda

Specjalista ds. artystyczno-programowych. Ukończyła PWSZ w Chełmie na kierunku filologia angielska o specjalności Amerykanistyka. Jako absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie uzyskała tytuł magistra dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w instytucji otoczenia biznesu i współpracy międzynarodowej. W Ośrodku Rozdroża odpowiada za promocję działań instytucji, marketing oraz kontakty z mediami.

Edyta Wołowczyk

Specjalista ds. artystyczno-programowych. Studiowała filozofię na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej. W przeszłości prowadziła własną kawiarnię artystyczną. W OMIT Rozdroża współpracuje przy realizacji działań programowych Ośrodka oraz koordynuje grupę wolontariuszy.