Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • A

Biuro prasowe

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża" zaprasza do kontaktowania się poprzez nasze biuro prasowe przedstawicieli mediów.
Wszystkim zainteresowanym udzielimy wyczerpujących odpowiedzi dotyczących przygotowywanych przez nas festiwali oraz innych, mogących
przyczynić się do lepszego zrozumienia idei, którą nasz ośrodek pragnie się kierować.

Biuro prasowe prowadzi swoją działalność w wybranych przedziałach czasowych, które przypadają na okres przed danym festiwalem, w trakcie ich trwania, a także po.

Informacje dotyczące funkcjonowania biura zamieszczane będą na naszej stronie internetowej oraz na portalach społecznościowych.