Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • A

Ludzie

Mirosław Haponiuk

Antropolog kultury, doktor filozofii, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie, dziennikarz ("Relacje Tygodnik Wschodni"; "Obserwator Codzienny"; "Gazeta Wyborcza"), redaktor naczelny miesięcznika "Na przykład". Współautor polsko-rosyjskiego przedstawienia Grupy Chwilowej "A Stop in the Desert" (Fringe First na festiwalu w Edynburgu w 1991 r.).
Czytaj więcej

Jan Bernad

Artysta muzyk, kompozytor, badacz kultury tradycyjnej. W latach 1974-76 pracował przy realizacji projektów parateatralnych w Teatrze Laboratorium Jerzego Grotowskiego. W 1977 r. znalazł się w pierwszym składzie Teatru „Gardzienice”, gdzie do 1983 r. pracował jako aktor i muzyk. W latach 1983 -1990 podejmował różnorodne działania muzyczne i teatralne we wschodniej Polsce. W roku 1991 zainicjował…
Czytaj więcej

Anna Gorgol

Absolwentka Politechniki Lubelskiej na kierunku Matematyka o specjalności finanse i ubezpieczenia. Zdobyte umiejętności na studiach oraz kursach umożliwiają jej podejmowania optymalnych decyzji w zakresie finansów i rachunkowości. W "Rozdrożach" zajmuje się sprawami kadrowymi i rozliczaniem wniosków.
Czytaj więcej

Anna Horyńska

Koordynatorka projektów sztuki wizualne; dyplom 4 stopnia z Języka Francuskiego i Literatury Francuskiej, który uzyskała na Uniwersytecie Sorbona, Paryż IV oraz licencjat Studiów Komercyjnych Alliance Française w Paryżu. Doświadczenie zdobywała w firmach komercyjnych i fundacjach. Ukończyła Psychologię społeczną w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji. Aktywnie organizuje projekty kulturalne, m.in. „Gra miejska”, „Otwórz Lublin”. II miejsce…
Czytaj więcej

Eliana Kisielewska

Główna księgowa. Absolwentka studiów i wielu kursów z zakresu finansów i szeroko pojętej rachunkowości. Dotychczas obejmowała stanowiska głównej księgowej w instytucjach prywatnych i jednostkach samorządowych, co pozwoliło jej zdobyć szerokie doświadczenie. Pracuje także jako wykładowca przedmiotów ekonomicznych w lubelskich szkołach. W „Rozdrożach” pilnie strzeże budżetu i koordynuje projekty grantowe od strony finansowej.
Czytaj więcej

Monika Mamińska-Domagalska

Urodzona w 1959 roku w Radomiu. Od dzieciństwa stykała się z muzyką poprzez dziadka trębacza i szkołę muzyczną, do której chodziła. Mama-polonistka zaszczepiła w niej z kolei zainteresowanie literaturą. Te dwie rzeczy towarzyszą jej po dzień dzisiejszy (polonistyka na KUL, z odrobiną (2 lata) filozofii, członkostwo w różnych chórach - chór KUL i prawosławny chór…
Czytaj więcej

Grzegorz Paluch

Specjalista ds. administracyjno-technicznych w Ośrodku „Rozdroża”. Ukończył polonistykę i teatrologię w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie; studia doktoranckie w Instytucie Badań Literackich w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; studia językowe w University of Central Lancashire w Preston (UK). Absolwent Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Studiował muzykologię w KUL. Od lat tworzy i realizuje projekty…
Czytaj więcej

Anna Król

Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tłumacz z zamiłowaniem do muzyki, zwłaszcza klasycznej oraz do śpiewu klasycznego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w biurze tłumaczeń jako kierownik projektów europejskich, tłumacz i korektor, oraz prowadząc własną działalność jako tłumacz freelancer. Pracowała w Dziale Organizacji Pracy Artystycznej Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie przy organizacji…
Czytaj więcej

Edyta Wołowczyk

Studiowała filozofię na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej. W przeszłości prowadziła własną kawiarnię artystyczną. W "Rozdrożach" współpracuje przy realizacji działań programowych Ośrodka.
Czytaj więcej

Alina Sheyda

Specjalista ds. artystyczno-programowych. Ukończyła PWSZ w Chełmie na kierunku filologia angielska o specjalności Amerykanistyka. Jako absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie uzyskała tytuł magistra dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w instytucji otoczenia biznesu i współpracy międzynarodowej. W Ośrodku „Rozdroża” odpowiada za promocję działań instytucji, marketing oraz kontakty z mediami.
Czytaj więcej