Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • A

Artysta muzyk, kompozytor, badacz kultury tradycyjnej. W latach 1974-76 pracował przy realizacji projektów parateatralnych w Teatrze Laboratorium Jerzego Grotowskiego. W 1977 r. znalazł się w pierwszym składzie Teatru „Gardzienice”, gdzie do 1983 r. pracował jako aktor i muzyk. W latach 1983 -1990 podejmował różnorodne działania muzyczne i teatralne we wschodniej Polsce. W roku 1991 zainicjował powołanie w Lublinie Fundacji „Muzyka Kresów”. Tworzył muzykę do spektakli m.in. w Teatrze Narodowym w Warszawie, Teatrze Starym w Krakowie, Teatrze Nowym w Łodzi. W 1999 r. powołał wraz Moniką Mamińską Międzynarodową Szkołę Muzyki Tradycyjnej. W 2006 r. Zespół Szkoły wziął udział w 49. Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” we wspólnym projekcie „Pieśni Polskie” m.in. z K. Knittlem, T. Wieleckim, J. Kornowiczem i T. Sudnikiem. Autor spektakli „Pieśni polskie” i „Trzy dźwięki”, którego muzyka bliższa jest muzyce współczesnej. Inicjator powołania w 2008 r. Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”, gdzie pełni funkcję Dyrektora Artystyczno-Programowego.