Ulotność i trwanie – Otwarte Miasto 2014

Ulotność i trwanie – Otwarte Miasto 2014

Opis: Okładka miękka, 140 stron

Język: polski / angielski

„Ulotność i Trwanie”

6. Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej Otwarte Miasto 2014

Kurator: Jerzy Onuch

Publikacja pofestiwalowa prezentująca sylwetki oraz prace polskich i ukraińskich artystów biorących udział w szóstej edycji Festiwalu. Katalog jest bogato ilustrowany zdjęciami z realizacji prac.

 

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin

tel: +48 81 466 61 67

rozdroza@rozdroza.com

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych Rozdroża, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin. Dane osobowe przetwarzane w naszej instytucji są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szczegóły dotyczące przetwarzania państwa danych dostępne są w klauzuli informacyjnej.

© OŚRODEK ROZDROŻA 2019
Instytucja Kultury Miasta Lublin BIP