Aktualności

Magnus Ducatus Poesis. Wieczór litewskich poetów

Magnus Ducatus Poesis. Wieczór litewskich poetów

Magnus Ducatus Poesis. Wieczór litewskich poetów

Poeci: Eugenijus Ališanka, Marius Burokas, Gytis Norvilas, Vytas Dekšnys
Muzyka: Saulius Petreikis
Prowadzenie: Ewa Hadrian

21 listopada (piątek)
Godzina 18:00
Dziwnie Ukryta Przestrzeń Artystyczna (piwnice Centrum Kultury w Lublinie)
Lublin, ul. Peowiaków 12

Organizator: Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”
Partnerzy: Fundacja Open Culture, Fundacja M.I.A.S.T.O. Białystok, Litewska Rada Kultury, Dziwnie Ukryta Przestrzeń Artystyczna
Patronat: Magazyn „Kultura Enter”

Wspólnota artystyczna Magnus Ducatus Poesis łączy poetów i muzyków z Litwy, Polski, Białorusi, Ukrainy i Łotwy, nawiązując do wielokulturowej tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Głównym jej narzędziem wyrazu jest performance, poetycko-muzyczny wielogłos w swoistym formacie, z udziałem artystów ze wszystkich krajów wspólnoty. Prezentacje Magnus Ducatus Poesis miały już miejsce w Wilnie (2007, 2009), Mińsku (2006, 2009, 2011), Kijowie i Charkowie (2007), Krakowie (2008), Kownie (2011). Inny ważnym elementem działalności wspólnoty jest wydawanie wielojęzycznej antologii poetyckiej „Magnus Ducatus Poesis. Pokonywanie granic”. Dotąd wydane zostały trzy edycje antologii (2007, 2010, 2011). W przyszłości wspólnota planuje międzynarodowe warsztaty przekładów poetyckich i własną serię wydawniczą.

Na spotkaniach w Lublinie i w Białymstoku grupa litewskich poetów – uczestników wspólnoty Magnus Ducatus Poesis, czytać będzie swoje wiersze z przekładami na język polski i zaprezentuje projekty tej wspólnoty.

Saulius Petreikis

Artysta gra na trąbce i wielu ludowych instrumentach, pochodzących z różnych części świata: indyjskim flecie bansuri, celtyckich gwizdkach, armeńskim duduku, australijskim didgeridoo, hawajskim ukulele, afrykańskiej kalimbie, południowo-amerykańskiej okarynie i wielu innych. W swojej twórczości Saulius eksperymentuje różnymi dźwiękami i tworzonymi przez nie wibracjami. Bada, jaki wpływ mają one na odbiorców i ich świadomość.

Eugenijus Ališanka

Urodził się w 1960 roku w Barnaule (Rosja) na zesłaniu. Od 1962 roku mieszka w Wilnie. Redaktor naczelny pisma „Vilnius”, wydawanego w językach angielskim (“The Vilnius Review”) i rosyjskim. Wydał pięć zbiorów wierszy i dwa zbiory esejów. Przekłada poezję współczesną (m.in. przekłady Zbigniewa Herberta, Marcina Świetlickiego, Adama Zagajewskiego). Jego tomy poetyckie zostały wydane w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Niemczech, Szwecji, Słowenii i Bułgarii. Jego wiersze przełożono na ponad 20 języków. Brał udział w międzynarodowym programie pisarskim w stanie Iowa (Stany Zjednoczone), a także w projekcie Literature Express Europe 2000. Uczestniczył w ponad 50 festiwalach i imprezach literackich w całej Europie.

Marius Burokas

Urodził się w 1977 roku w Wilnie. Ukończył studia lituanistyczne na Uniwersytecie Wileńskim. Pracował w agencjach reklamowych i PR, był dziennikarzem w kilku pismach, nauczycielem języka i literatury litewskiej. Obecnie – zawodowy tłumacz literatury anglojęzycznej (A. Ginsberg, W.C. Williams, T. Hughes, J. Updike, Ch. Bukowski, H. Thompson, J. Ballard, Ph. Roth). Autor książek poetyckich „Ideogramy” (1999), „Stany” (2005), „Nauczyłem się nie być” (2011).

Gytis Norvilas

Urodził się w 1976 roku w Janowie (Jonava). Absolwent wydziału historii na Uniwersytecie Wileńskim. Pracował w archiwum państwowym i w muzeum ofiar KGB, obecnie – w redakcji tygodnika „Literatūra ir menas“. Tłumaczy literaturę niemieckojęzyczną (E. Jandl, H. C. Artmann, A. Lichtenstein, H. M. Enzensberger, J. Winkler). Autor książek poetyckich „Kamienio-zręby” (2002), „Śniadanie szarańczy” (2006), „Strefy wyładowań” (2012).

Vytas Dekšnys

Urodził się w 1972 roku w Wilnie. Tłumacz, poeta, doktor filozofii (2004, IFiS PAN). Autor zbioru wierszy „Išimtys” („Wyjątki”), nagrodzonego prestiżową Nagrodą Młodego Jaćwinga (2006). Tłumaczy poezję, prozę, literaturę nauk humanistycznych z polskiego, ukraińskiego, białoruskiego, słowackiego i innych języków Europy Środkowej i Wschodniej. Ma w dorobku ponad 20 przekładów książek oraz liczne publikacje w pismach literackich i kulturalnych. Od 2011 roku członek Zarządu Związku Pisarzy Litwy. Jeden z koordynatorów projektów międzynarodowej wspólnoty artystycznej Magnus Ducatus Poesis; brał udział w organizacji jej imprez w Krakowie (2008), Kownie (2011) oraz forum pisarzy w Łucku (2012); w zestawieniu i redagowaniu drugiego i trzeciego numeru almanachu „Magnus Ducatus Poesis. Pokonywanie granic”.

Skip to content