Stop! Gallery

Stop! Gallery

Stop! Gallery is a permanent contemporary art exhibition in the public space of Lublin set up in 2015. We are planning to continually expand our collection with works of acclaimed figures and talented young artists from  Poland and abroad. We strongly hope that Stop! Gallery will turn into a living, constantly growing and cultivated monument of avant-garde Lublin, at the same time manifesting its contemporary artistic aspirations. The idea to set up an open art gallery reflects the efforts to include art into public space, engraved in the cultural memory of Lublin. This idea has already been promoted through Zamek Group activity, Oskar Hansen’s urban projects and the Festival OPEN CITY.

Centre for Intercultural Creative Initiatives CROSSROADS

Peowiaków 12
20-007 Lublin

tel: +48 81 466 61 67

rozdroza@rozdroza.com

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych Rozdroża, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin. Dane osobowe przetwarzane w naszej instytucji są zgodne z Rozporządzeniem Parlametu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szczegóły dotyczące przetwarzania państwa danych dostępne są w klauzuli informacyjnej.

© OŚRODEK ROZDROŻA 2021
Instytucja Kultury Miasta Lublin BIP Lubika
Skip to content