Stop! Galeria

Stop! Galeria

„Stop! Galeria” jest stałą wystawą sztuki współczesnej w przestrzeni publicznej Lublina. W 2015 r. w ścisłym centrum Lublina w Ogrodzie Saskim zainaugurowaliśmy działalność nowej galerii. W kolejnych latach planujemy systematyczne uzupełnianie kolekcji o prace zarówno uznanych twórców i uzdolnionych artystów młodego pokolenia z Lublina, and Polski, świata. Już w 2017 r. powstanie pierwsza całościowa odsłona galerii. Mamy nadzieję, że stanie się ona żywym, nieustannie uzupełnianym i pielęgnowanym, pomnikiem awangardowego Lublina, a zarazem manifestacją jego współczesnych artystycznych aspiracji.

Pomysł założenia otwartej galerii sztuki współczesnej zakorzeniony jest w społecznej pamięci, artystycznych tradycjach i mitach Lublina. Idea założenia „STOP! Galerii” nawiązuje do działalności wybitnych artystów związanych z Lublinem, a także rozmaitych wysiłków zaszczepiania sztuki w przestrzeni żywego miasta – od Grupy Zamek (m.in. Włodzimierz Borowski, Jerzy Ludwiński, Jan Ziemski), urbanistycznych realizacji Oskara Hansena, sympozjum puławskiego w 1966 r, Lubelskich Spotkania Plastycznych z lat siedemdziesiątych, czy działalności galerii Andrzeja Mroczka, po festiwal „Otwarte Miasto”. Dlatego też ważnym elementem wystawy będą prace odwołujące się do przeszłości miasta, reinterpretujące jego artystyczne dzieje, a także rzeźby i instalacje prezentowane wcześniej, ale w innych kontekstach.

Chcemy, aby prace prezentowane w „Stop! Galerii” reinterpretowały miejskie mity i legendy. Dlatego odwołamy się zwłaszcza do artystów z Polski i ze świata, którzy pracowali w ostatnich dziesięcioleciach w Lublinie i mają do miasta osobisty stosunek. Chcemy, aby nasza galeria stała się z jednej strony żywym – nieustannie uzupełnianym i pielęgnowanym – pomnikiem awangardowego Lublina, a jednocześnie wpisywała się w konteksty ponadlokalne. Z drugiej zaś strony chcemy, aby pojawiły się niej prace próbujące rozpoznawać lęki, kompleksy i złudzenia współczesności, a także usiłujące formułować utopie przyszłości.

Będziemy budować galerię w kolejnych etapach, cztery kolejne prezentacje zdefiniują też podstawowe, ściśle ze sobą splątane wątki tematyczne. W kwietniu i we wrześniu 2016 r. i 2017 r. zaprezentujemy cztery kolejne wystawy: „Nostalgie”, „Natura – raj utracony”, „Miasto – raj obiecany”, „Antycypacje”.

Wszystkie wystawy będą próbą refleksji nad modernizmem, zwłaszcza nad jego lokalnymi (polskimi, lubelskimi) awangardowymi i post­awangardowymi manifestacjami.

Jednocześnie – kontekst parku miejskiego – ewokuje pytania o naturę i miasto, a także o ich wzajemne relacje. Pytania o „dzikość” natury i jej kulturowe przekształcenia, spotkają się z pytaniami o miasto –we wszystkich jego wymiarach, od urbanistycznego, przez mikrospołeczny, po osobisty.

Tutaj sztuka spotyka się z naturą, a natura odsłania swoje nowe oblicza w kontekście sztuki.

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych ROZDROŻA
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin

tel: +48 81 466 61 67

rozdroza@rozdroza.com

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych ROZDROŻA, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin. Dane osobowe przetwarzane w naszej instytucji są zgodne z Rozporządzeniem Parlametu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szczegóły dotyczące przetwarzania państwa danych dostępne są w klauzuli informacyjnej.

© OŚRODEK ROZDROŻA 2021
Instytucja Kultury Miasta Lublin BIP Lubika
Skip to content