Współpraca

Wolontariat

Nabór

Aby zgłosić swoją chęć uczestnictwa wystarczy wypełnić krótki formularz. Decyzję o przyjęciu do grona wolontariuszy podejmują organizatorzy, po czym zawiadamiają mailowo. Zgłoszenia przyjmowane przez cały rok. Wolontariusze, którzy nie ukończyli osiemnastego roku życia proszeni są o dostarczenie dokumentu z podpisaną zgodą opiekuna.

Zaświadczenie

Na prośbę wolontariusza, wydajemy pisemne zaświadczenie o wykonywanej przez niego pracy. Aby otrzymać zaświadczenie i referencje, wystarczy zgłosić prośbę osobie kierującej biurem Ośrodka Rozdroża lub bezpośrednio opiekującej się wolontariuszami.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: rozdroza@rozdroza.com

Praktyki

Zasady rekrutacji:

Praktyki są bezpłatne. Odbywają się one stacjonarnie w siedzibie Ośrodka Rozdroża w Lublinie. Czas trwania praktyk dostosowany jest do osobistych preferencji i potrzeb praktykanta. Zapraszamy do kontaktu wszystkich chętnych i nadmieniamy, iż ogłoszenia przyjmowane są cały rok.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: rozdroza@rozdroza.com

Staż

Oferujemy:

 • poszerzenie wiedzy z zakresu kultury i sztuki
 • udział w projektach realizowanych przez Ośrodek Rozdroża
 • wstęp na wszystkie wydarzenia organizowane przez Ośrodek Rozdroża
 • możliwość nawiązania ciekawych kontaktów z artystami z całego świata
 • pracę w pełnym zaangażowania, ambitnym zespole
 • elastyczne godziny pracy

Zakres prac:

 • utrzymywanie kontaktu z instytucjami kultury
 • udział w projektach realizowanych przez OMIT Rozdroża
 • współtworzenie treści na stronach web i social media instytucji
 • pomoc w biurze Ośrodka, a także podczas realizacji wydarzeń Ośrodka Rozdroża

Oczekujemy:

 • elastyczności myślenia
 • rzetelności i zaangażowania
 • łatwości w nawiązywaniu kontaktów
 • zainteresowania wybranymi aspektami kultury i sztuki

Curriculum vitae należy kierować na adres: rozdroza@rozdroza.com

Prosimy o wysłanie dokumentów wraz z wypełnioną KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ .

Skip to content