Ludzie

Mirosław Haponiuk

Antropolog kultury, doktor filozofii, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie, dziennikarz („Relacje Tygodnik Wschodni”; „Obserwator Codzienny”; „Gazeta Wyborcza”), redaktor naczelny miesięcznika „Na przykład”. Współautor polsko-rosyjskiego przedstawienia Grupy Chwilowej „A Stop in the Desert” (Fringe First na festiwalu w Edynburgu w 1991 r.). W Ośrodku Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych Rozdroża pełni funkcję Dyrektora.

Eliana Kisielewska

Główna księgowa. Absolwentka studiów i wielu kursów z zakresu finansów i szeroko pojętej rachunkowości. Dotychczas obejmowała stanowiska głównej księgowej w instytucjach prywatnych i jednostkach samorządowych, co pozwoliło jej zdobyć szerokie doświadczenie. Pracuje także jako wykładowca przedmiotów ekonomicznych w lubelskich szkołach. W OMIT Rozdroża pilnie strzeże budżetu i koordynuje projekty grantowe od strony finansowej.

Anna Gorgol

Absolwentka Politechniki Lubelskiej na kierunku Matematyka o specjalności finanse i ubezpieczenia. Zdobyte umiejętności na studiach oraz kursach umożliwiają jej podejmowania optymalnych decyzji w zakresie finansów i rachunkowości. W OMIT Rozdroża zajmuje się sprawami kadrowymi i rozliczaniem wniosków.

Anna Horyńska

Starszy specjalista ds. projektów artystycznych; dyplom 4 stopnia z Języka Francuskiego i Literatury Francuskiej, który uzyskała na Uniwersytecie Sorbona, Paryż IV oraz licencjat Studiów Komercyjnych Alliance Française w Paryżu. Doświadczenie zdobywała w firmach komercyjnych i fundacjach. Ukończyła Psychologię społeczną w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji. Aktywnie organizuje projekty kulturalne, m.in. „Gra miejska”, „Otwórz Lublin”. II miejsce za fotoreportaż w konkursie fotograficznym „Lublin obiektywem malowany”. W Rozdrożach zajmuje się koordynacją Festiwalu Otwarte Miasto.

Grzegorz Paluch

Główny specjalista ds. projektów artystycznych w Ośrodku Rozdroża. Ukończył polonistykę i teatrologię w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie; studia doktoranckie w Instytucie Badań Literackich w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; studia językowe w University of Central Lancashire w Preston (UK). Absolwent Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Studiował muzykologię w KUL. Od lat tworzy i realizuje projekty kulturalne z dziedziny muzyki, teatru i literatury. Członek międzynarodowych zespołów badawczych PAN. Śpiewak współpracujący z zespołami chóralnymi i kameralnymi na terenie miasta i kraju. Koordynuje Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY. Zajmuje się pozyskiwaniem funduszy i współpracą międzynarodową.

Maciej Filipczuk

Skrzypek samouk, uczeń wiejskiego mistrza Kazimierza Mety. Od 1992 prowadzi działalność artystyczną oraz indywidualne poszukiwania twórcze w obszarze muzyki tradycyjnej, sztuki ludowej oraz rzemiosła. Kompozytor i wykonawca muzyki do filmów i spektakli teatralnych. Uczestniczy w przekazie bezpośrednim mistrz-uczeń zarówno jako uczeń wiejskich mistrzów, jak i przekazując wiedzę młodszym kolegom podczas warsztatów. Lider i współtwórca wielu projektów artystycznych, animacyjnych i społecznych takich jak: Orkiestra Jarmarku Jagiellońskiego w Lublinie, Dom Tańca Poznań, Przodki, Maciej Filipczuk i goście weselni, Radical Polish Ansambl, Lautari, Tęgie Chłopy, Boygn Trio, Niewte, Regionalna Grupa Barw, Nomad Service. Trzykrotny stypendysta Ministra Kultury w ramach projektów: „Mazurek Vulgaris”, „MetaMuzyka” i „Arche Vivum”. W Ośrodku Rozdroża zajmuje się realizacją projektu Praktyki Lokalnej Kultury oraz innymi wydarzeniami z zakresu muzyki tradycyjnej.

Alina Sheyda

Specjalista ds. promocji. Ukończyła PWSZ w Chełmie na kierunku filologia angielska o specjalności Amerykanistyka. Jako absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie uzyskała tytuł magistra dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w instytucji otoczenia biznesu i współpracy międzynarodowej. W Ośrodku Rozdroża odpowiada za promocję działań instytucji, marketing oraz kontakty z mediami.

Edyta Wołowczyk

Specjalista ds. obsługi administracyjnej. Studiowała filozofię na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej. W przeszłości prowadziła własną kawiarnię artystyczną. W OMIT Rozdroża współpracuje przy realizacji działań programowych Ośrodka oraz koordynuje grupę wolontariuszy.