O nas

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych ROZDROŻA

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” jest miejską instytucją kultury, działającą od 2008 roku w Lublinie. Działalność Ośrodka jest mocno zakorzeniona w lokalności regionu, lecz wpisujemy doświadczenia w perspektywę uniwersalną, a światowe tendencje przymierzamy do osobliwych praktyk naszej codzienności.

Staramy się nieustannie konfrontować żywe ślady kultur tradycyjnych z utopiami dwudziestowiecznej awangardy i nowymi poszukiwaniami artystycznymi. Próbujemy wyzwalać stłumioną energię, jaką daje spotkanie tradycji ze sztuką modernizmu i postmodernizmu, odsłaniając zapomniane znaczenia i wpisując ich w kontekst współczesny.

Ambicją Ośrodka jest podejmowanie inicjatyw odważnych, obciążonych ryzykiem, penetrujących nieznane jeszcze terytoria i kulturowe „rozdroża”. Przyglądamy się procesom spotkania, dialogu i konfrontacji inspirując postawy tolerancji i społecznej odpowiedzialności.

Chcemy, aby działania artystyczne stały się wehikułem kulturowej zmiany, współtworzyły zręby nowej wrażliwości i dawały do myślenia o rzeczach przyszłych. Organizujemy Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY, Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej Otwarte Miasto oraz inne kulturalne przedsięwzięcia.

Skip to content