Idea

OMIT Rozdroża jest miejską instytucją kultury, działającą od 2008 roku w Lublinie, nieopodal najstarszej i najtrwalszej granicy kulturowej w Europie. Miejsce to zobowiązuje do namysłu, praktykowania antropologii, wysiłku rozumienia innych, dostrzegania mnogości perspektyw poznawczych i wrażliwości na kulturowe idiomy.

Działalność Ośrodka jest mocno zakorzeniona w lokalności regionu, lecz wpisujemy doświadczenia w perspektywę uniwersalną, a światowe tendencje przymierzamy do osobliwych praktyk naszej codzienności.

Staramy się nieustannie konfrontować żywe ślady kultur tradycyjnych z utopiami dwudziestowiecznej awangardy i nowymi poszukiwaniami artystycznymi.

Próbujemy wyzwalać stłumioną energię, jaką daje spotkanie tradycji ze sztuką modernizmu i postmodernizmu, odsłaniając zapomniane znaczenia i wpisując ich w kontekst współczesny.

Ambicją Ośrodka Rozdroża jest podejmowanie inicjatyw odważnych, obciążonych ryzykiem, penetrujących nieznane jeszcze terytoria.

Nasze zainteresowania dotyczą muzyki tradycyjnej i współczesnej, sztuk performatywnych i wizualnych. Chcemy, aby działania artystyczne stały się wehikułem kulturowej zmiany, współtworzyły zręby nowej wrażliwości i dawały do myślenia o rzeczach przyszłych.

Organizujemy Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY, Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej Otwarte Miasto, Międzynarodowy Festiwal Najstarsze Pieśni Europy oraz inne kulturalne przedsięwzięcia.

Skip to content