Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych ROZDROŻA

Pragniemy spotykać ze sobą różne kulturowe idiomy – czerpać z kulturowej i etnicznej rozmaitości świata, ale też konfrontować różnorodne języki artystyczne.

Nawiązujemy do alternatywnych projektów kultury, gdyż bliższa jest nam ludowa zgrzebność i konceptualna namiętność awangardy od gładkości kultury popularnej.

...
Kody
Kody
Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej
Otwarte Miasto
Otwarte Miasto
Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej
Galeria Rozdroża
Galeria Rozdroża
Białoruś 2020: Trauma i śmiech

    Kontakt

    Skip to content