Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych ROZDROŻA

Pragniemy spotykać ze sobą różne kulturowe idiomy – czerpać z kulturowej i etnicznej rozmaitości świata, ale też konfrontować różnorodne języki artystyczne.

Nawiązujemy do alternatywnych projektów kultury, gdyż bliższa jest nam ludowa zgrzebność i konceptualna namiętność awangardy od gładkości kultury popularnej.

...
Kody
Kody
Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej
Otwarte Miasto
Otwarte Miasto
Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej
Najstarsze Pieśni Europy
Najstarsze Pieśni Europy
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Tradycyjnej

Kontakt

Skip to content