Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych ROZDROŻA

Pragniemy spotykać ze sobą różne kulturowe idiomy – czerpać z kulturowej i etnicznej rozmaitości świata, ale też konfrontować różnorodne języki artystyczne.

Nawiązujemy do alternatywnych projektów kultury, gdyż bliższa jest nam ludowa zgrzebność i konceptualna namiętność awangardy od gładkości kultury popularnej.

...
KODY
KODY
Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej
OTWARTE MIASTO
OTWARTE MIASTO
Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej
GALERIA ROZDROŻA
GALERIA ROZDROŻA
Nasza Polska Dzisiejsza

    Kontakt

    Skip to content