Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych Rozdroża

Pragniemy spotykać ze sobą różne kulturowe idiomy – czerpać z kulturowej i etnicznej rozmaitości świata, ale też konfrontować różnorodne języki artystyczne.

Nawiązujemy do alternatywnych projektów kultury, gdyż bliższa jest nam ludowa zgrzebność i konceptualna namiętność awangardy od gładkości kultury popularnej.

...
Kody
Kody
Festiwal tradycji i awangardy muzycznej
Otwarte Miasto
Otwarte Miasto
Festiwal sztuki w przestrzeni publicznej
Najstarsze Pieśni Europy
Najstarsze Pieśni Europy
Festiwal europejskiej muzyki tradycyjnej