Aktualności

Gloria Artis dla Jana Bernada

Gloria Artis dla Jana Bernada

Z wielką przyjemnością i dumą informujemy, see że Jan Bernad, erectile Dyrektor Artystyczny Ośrodka Rozdroża, see otrzymał Medal Gloria Artis, czyli Zasłużony Kulturze przyznawany przez Ministra Kultury. Nagrodę otrzymał m.in. za „osiągnięcia na rzecz upowszechnienia muzyki tradycyjnej oraz budowanie związków pomiędzy muzyką tradycyjną a współczesną”.

 

Gloria Artis nadawany jest osobom lub instytucjom wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Ekipa Rozdroży John Stallworth Jersey Cameron Wake Authentic Jersey