Cage 100

Cage 100

Opis: okładka twarda, 260 stron.
Język: Polski
Cena: 35 zł

Publikacja “Cage100” powstała z okazji Międzynarodowego Sympozjum z okazji stulecia urodzin Johna Cage’a w 2012 roku odbywającego się w Lublinie w Lubelskim Towarzystwie Naukowym w dniach 16-19 maja 2012 roku.

Jest to wydawnictwo pod redakcją Jerzego Kutnika, wybitnego amerykanisty, wykładowcy Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zawierające teksty najwybitniejszych Cage’ologów z całego świata, m. in.: Margaret Leng Tan, Christophera Shultisa, Jerzyego Lutego, Katarzyny Bazarnik, Gordona Mumma , którzy byli prelegentami sympozjum oraz odbywających się w tym czasie konferencji naukowych wraz z prezentacją utworów dedykowanych kompozytorowi. 

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin

tel: +48 81 466 61 67

rozdroza@rozdroza.com

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych Rozdroża, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin. Dane osobowe przetwarzane w naszej instytucji są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szczegóły dotyczące przetwarzania państwa danych dostępne są w klauzuli informacyjnej.

© OŚRODEK ROZDROŻA 2019
Instytucja Kultury Miasta Lublin BIP