Aktualności

Dlaczego bocian jest pobożny?

Dlaczego bocian jest pobożny?

Dlaczego bocian jest pobożny?
O symbolice zwierząt i ptaków w słowiańskiej i żydowskiej tradycji ludowej

24 marca 2010 ŚRODA 19.00

Ośrodek Rozdroża Krakowskie Przedmieście 39

Wykład dr Ewy Grochowskiej, poświęcony analizie funkcjonowania symboliki nawiązującej do postaci zwierząt i ptaków, będzie dotyczył przede wszystkim jej związków z tradycyjną kulturą religijną, systemem wierzeń, rytuałów i obyczajowości obydwu tradycji.

Szczególnym kontekstem, przywołanym w celu odnalezienia elementów dla nich wspólnych, jest symbolika mesjańska, związana z soteriologią zarówno Judaizmu, jak i Chrześcijaństwa. Będziemy analizować wyobrażenia plastyczne, sztukę nagrobną, plastykę obrzędową oraz świat odniesień kulturowych, w których bocian, kogut, zając, niedźwiedź, wąż i inne ptaki i zwierzęta zajmują utrwalone w tradycji, poczesne miejsce.

w s t ę p w o l n y

Ewa Grochowska – filozof kultury, z zamiłowania związana ze światem tzw. kultury tradycyjnej, szczególnie w obszarze muzyki instrumentalnej i śpiewu.

Główny obszar jej zainteresowań akademickich to idea mesjańska w Judaizmie, której poświęciła pracę doktorską, omawiającą rolę kobiety w żydowskich i chrześcijańskich koncepcjach soteriologicznych. W pracy badawczej zajmuje się również analizą funkcjonowania mechanizmów kulturowych w życiu codziennym Żydów wschodnioeuropejskich do czasów II wojny światowej.

Współorganizator spotkania:

Zarząd Główny Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Żydów w Polsce.


Skip to content