Aktualności

Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej „Otwarte Miasto” 2014

Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej „Otwarte Miasto” 2014

Miło nam poinformować, że trwają przygotowania do 

VI Festiwalu Sztuki w Przestrzeni Publicznej „Otwarte Miasto”

Otwarcie Festiwalu 26 czerwca, Ekspozycja prac potrwa od 18 lipca 2014

Kuratorem tegorocznej edycji jest Jerzy Onuch

Tegoroczną edycję festiwalu, kurator Jerzy Onuch postanowił skoncentrować wokół dwóch parametrów. Jeden ma wymiar geometryczny, urbanistyczny i funkcjonalny, drugi ideowy. Ten pierwszy, autor projektu określa jako „mila artystów”. Będzie on próbą skoncentrowania prac na definiującej Lublin historycznej osi miasta, wyznaczającej jego centrum – od Zamku Lubelskiego po Plac Litewski. Na tej właśnie osi, która kojarzy się z Lublinem historycznym i definiuje to miasto, określa jego rozpoznawalność wśród obcych dzieł artystów, prezentujących je w ciągu letniego miesiąca. Stąd właśnie nazwa „Mila Artystów”. Ta perspektywa wyznaczałaby strefę, czy też scenę, na której artyści mogliby działać – odnosząc się do gotowych już „dekoracji” historycznego, oficjalnego Lublina.

Drugim parametrem, który definiuje tegoroczną edycję festiwalu są skojarzenia związane z „ulotnością”. Wszystkie prace koncentrować się będą wobec i wokół pojęcia „ULOTNOŚĆ”, a jednocześnie z Lublinem w tle, z miastem o długiej historii, o długim trwaniu. Prace artystów dotkną więc z jednej „długiego trwania” jako niezmienności, ale też powolnego zanikania, sedymentacji kolejnych historycznych śladów odciskających kolejne warstwy sensów, z drugiej – ulotności, która raczej podkreśla to trwanie niż jemu zaprzecza. Każda ulotność nieuchronnie związana jest z trwaniem, jest nie tylko ulotna wyłącznie względnie, na tle tego co trwa, ale tez zostawia na nim nieraz trudne do wytarcia znaki. W dodatku, ma immanentnie w sobie zawarty element trwania, którego długość i sposób istnienia zaprojektowane będą przez artystów.

Sam pomysł tworzenia prac, które mają zjawić się w przestrzeni miejskiej na jeden miesiąc jest oczywista oznaką efemeryczności. Niektóre projekty dotychczas realizowane w ramach festiwalu „Otwarte Miasto” mogły przedłużyć swoją egzystencję ponad miesiąc, inne zostały na trwałe wpisane w miasto.

Tym razem Jerzy Onuch chciałby, żeby element ulotności był modus operandi artystów.
Rozważania na temat ulotności, wahania, niestałości, płynności, zmienności, nietrwałości, chwilowości, efemeryczności, znika i pojawiania się będą stanowiły sedno projektu.
Niezależnie od mediów, którymi będą się posługiwać artyści, ich prace będą miały naturę zdarzeń performatywnych i w swojej wymowie nawiązywać będą niejednokrotnie do gorących wydarzeń na Ukrainie.

Odnosząc się do formuły przyjętej przed pięcioma laty, kiedy to festiwal powstawał, w VI edycji zastanowimy się nad czynnikami, które złożyły się na obecną tożsamość Lublina w kontekście zagadnienia „ulotności” i „trwałości”.

Skip to content