Międzynarodowy Festiwal Najstarsze Pieśni Europy

Międzynarodowy Festiwal Najstarsze Pieśni Europy

Podczas Festiwalu Najstarsze Pieśni Europy prezentowane są najstarsze muzyczne świadectwa kultury tradycyjnej z różnych regionów Europy. W dotychczasowych edycjach festiwalu uczestniczyło kilkadziesiąt zespołów śpiewaczych i liczni soliści z Albanii, Białorusi, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rosji, Ukrainy, Słowacji, Serbii i Włoch.

Archaiczne pieśni, których korzenie nierzadko sięgają czasów przedchrześcijańskich, wykonują zarówno wiekowi strażnicy wiejskiej tradycji, jak i młodzi artyści z miasta, którzy podjęli trud rekonstrukcji dawnych technik śpiewania i ocalenia ginących utworów. Festiwal jest okazją do posłuchania nielicznych żywych lub ożywionych przez etnomuzykologów i artystów pieśni, ocalałych na krańcach Europy.

Dzięki temu Festiwal Najstarsze Pieśni Europy stanowi unikalne forum międzynarodowej wymiany doświadczeń, myśli i idei. Jest on jednym z najważniejszych projektów istniejącej od 1991 roku Fundacji Muzyka Kresów. Niemniej jednak, od 2009 roku Festiwal organizowany jest wspólnie przez Fundację Muzyka Kresów i OMIT Rozdroża.

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych ROZDROŻA
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin

tel: +48 81 466 61 67

rozdroza@rozdroza.com

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych ROZDROŻA, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin. Dane osobowe przetwarzane w naszej instytucji są zgodne z Rozporządzeniem Parlametu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szczegóły dotyczące przetwarzania państwa danych dostępne są w klauzuli informacyjnej.

© OŚRODEK ROZDROŻA 2022
Instytucja Kultury Miasta Lublin BIP Lubika
Skip to content