Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej OTWARTE MIASTO

Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej OTWARTE MIASTO

Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej Otwarte Miasto to jedna z najważniejszych prezentacji sztuki współczesnej i największa tego typu wystawa na wschodzie Polski. Festiwal Otwarte Miasto opiera się na idei uwolnienia dzieła sztuki od sterylnej i pozbawionej kontekstu przestrzeni muzeum na rzecz zmiennego otoczenia miasta.

Przez miesiąc, artyści wydają swoje prace pod oceny i refleksje mieszkańców Lublina oraz jego turystów. Sztuka zostaje wystawiona zarówno na ulotne emocje przechodniów, jak i na zmienne warunki atmosferyczne. Wpisana w historyczny kontekst i współczesne problemy przestrzeni miejskiej, staje się zarówno jej komentarzem jak i kolejnym rozdziałem historii miasta.

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych ROZDROŻA
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin

tel: +48 81 466 61 67

rozdroza@rozdroza.com

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych ROZDROŻA, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin. Dane osobowe przetwarzane w naszej instytucji są zgodne z Rozporządzeniem Parlametu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szczegóły dotyczące przetwarzania państwa danych dostępne są w klauzuli informacyjnej.

© OŚRODEK ROZDROŻA 2022
Instytucja Kultury Miasta Lublin BIP Lubika
Skip to content