XV KODY 2023

Na 15. KODACH formami wyrazu są: muzyka tradycyjna w idiomie muzycznym i tanecznym, improwizacja, muzyka współczesna, a także formy jazzowe czy zupełnie alternatywne. Na program 15. edycji Festiwalu KODY składa się 6 koncertów, z 8 premierami i prawykonaniami, co zawsze było jakością i rysem charakterystycznym dla KODÓW.

plakat-B1-krzywe

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych ROZDROŻA ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin

tel: +48 81 466 61 67

rozdroza@rozdroza.com

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych ROZDROŻA, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin. Dane osobowe przetwarzane w naszej instytucji są zgodne z Rozporządzeniem Parlametu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szczegóły dotyczące przetwarzania państwa danych dostępne są w klauzuli informacyjnej.

KLAZULA_INFORMACYJNA_RODO_ROZDROŻA

 

© OŚRODEK ROZDROŻA 2024
Instytucja Kultury Miasta Lublin BIP Lubika
Skip to content