Aktualności

In canto veritas

In canto veritas

8-9 marca 2017 r., godz. 19.00, Manifest Wino, ul. Przechodnia 4, Lublin

Projekt In Canto Veritas nawiązuje do śpiewu mężczyzn, zjawiska jeszcze pięćdziesiąt lat temu tyleż powszechnego, co dziś praktycznie nieobecnego. Śpiew mężczyzn był wówczas równie oczywisty, jak inne, dziś nieobecne w kulturze zjawisko, a mianowicie taniec towarzyski. Nawet, jeśli nie znało się fokstrota, czy bolera, to walc, polka, tango były na ogół powszechnie znane. Ekspresja, która jeszcze w latach 60-tych ubiegłego wieku była atrybutem męskości, w ciągu dwóch pokoleń stała się synonimem zniewieścienia. Złożyło się na to wiele przyczyn, m.in. uniformizacja zachowań w przestrzeni społecznej, utrata społecznych wzorców zachowań i konsumpcjonizm, nowe nieznane dotąd zjawisko w powojennej socjalistycznej Polsce. Na lata 70-te przypadł czas dużych zmian kulturowych, których efektem był zanik jakże atrakcyjnych indywidualnych ekspresji.

Jeśli pogodzimy się z tym, co się stało, to zdecydowanie nie powinno się porzucać śpiewu mężczyzn, nawet jeśli dziś będą stały za tym inne pytania, funkcje i inne kategorie estetyczne.

Program In Canto Veritas odwołuje się do wiejskich tradycji śpiewaczych, od świeckich, po religijne pieśni tradycyjne, śpiewane w różnych okolicznościach i kontekstach kulturowych – towarzyskich spotkaniach i podczas obrzędów.

Program realizowany jest przez zespół In Canto Veritas pod kierownictwem Jana Bernada, działający przy Ośrodku „Rozdroża”.

Po raz pierwszy zespół wystąpi już w dniach 8-9 marca br. w Manifest Wino przy ul. Przechodniej 4 w Lublinie.

Informacje o koncertach będzie można znaleźć na stronie internetowej Ośrodka „Rozdroża” oraz na Facebooku.

Zespół występuje w składzie: Piotr Dziwura, Bartosz Gajdzik, Jan Tarkowski, Łukasz Tarkowski Prowadzenie: Jan Bernad.

Program In Canto Veritas realizowany jest w ramach 700-lecia obchodów lokacji Lublina.

Skip to content