Bez kategorii

Korytarze dźwięku na Nocy Kultury 2017

Korytarze dźwięku na Nocy Kultury 2017

„Korytarze dźwięku” to projekt muzyczny, dedykowany przestrzeniom budynków poklasztornych z połowy XVIII w. lubelskiego Zgromadzenia Sióstr Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny zwanych w Polsce wizytkami, zajmowanych obecnie przez Centrum Kultury w Lublinie przy ul. Peowiaków 12. 

Odrestaurowane niedawno przestrzenie urzekają ciągami korytarzy, rytmem sklepień i akustyką. Wszystko to, zwłaszcza nocną porą, przypomina o pierwotnej funkcji budynku; modlitwy, kontemplacji i skupienia, a jednocześnie zachęca do wykorzystania potencji akustyczno-muzycznych tkwiących w tych przestrzeniach. 

Projekt „Korytarze dźwięku” realizowany podczas Nocy Kultury 2017 przez Krakow Improvisers Orchestra oraz Zespół Muzyki Tradycyjnej przy Ośrodku Rozdroża w Lublinie, będzie spotkaniem muzyki improwizowanej oraz śpiewu jednogłosowego wykonywanego w tradycyjnej manierze wykonawczej.

Przedstawienie składa się z dwóch części:

00:00-01:00 – Sala Czarna Centrum Kultury w Lublinie 

Koncert dyrygowanej muzyki improwizowanej na orkiestrę i zespół śpiewu tradycyjnego powstały w oparciu o system znaków/sygnałów odnoszących się do podstawowych elementów muzycznych i sposobów komunikacji.

01:30-02:30 – Korytarze Centrum Kultury w Lublinie 

„Korytarze dźwięku” – koncert dyrygowanej muzyki improwizowanej na zespół śpiewu tradycyjnego i orkiestrę w przestrzeniach korytarzy i ciągów klasztornych. 

Organizatorem projektu jest Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” oraz Warsztaty Kultury w Lublinie.

Serdecznie zapraszamy!

Skip to content