Aktualności

Laibach POLONIA – już w maju w Lublinie!

Laibach POLONIA – już w maju w Lublinie!

Z przyjemnością informujemy, że wydarzeniem specjalnym w ramach jubileuszowej edycji Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY będzie premiera projektu „Polonia” zespołu Laibach z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej Filharmonii Lwowskiej oraz chóru. Sprzedaż biletów ruszy już wkrótce. Rezerwujcie czas!

 

PL

12 MAJA / SOBOTA / 19:00

Sala Operowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

 

LAIBACH / POLONIA

na podstawie Symfonii Sacra Andrzeja Panufnika

 

Laibach (SLO)

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lwowskiej (UA)

Chór „Gloria” (UA)

Filip Rathé – dyrygent

Projekt „Polonia” legendarnej awangardowej słoweńskiej grupy Laibach jest kolejną odsłoną cyklu Laibach z orkiestrą, który miał swoją premierę w słynnym Henry Le Boeuf Hall w BOZAR Centre for Fine Arts w Brukseli. Z okazji 100-lecia Niepodległości Polski Laibach przygotowuje spektakl multimedialny inspirowany III Symfonią „Sinfonia Sacra” Andrzeja Panufnika w aranżacji na zespół i orkiestrę.

Premiera tego projektu z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej Filharmonii Lwowskiej oraz chóru odbędzie się 12 maja 2018 r. w Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Koncert Laibach„Polonia” jest wspólną produkcją Centrum Spotkania Kultur w Lublinie i Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”.

Laibach to zespół bardzo dobrze znany w naszym kraju. Awangardowa ekipa łączy w swej muzyce industrial, metal i neoklasykę. Ich nazwa to niemieckie tłumaczenie Lublany, stolicy Słowenii. Istotną pozycją w ich dorobku jest muzyka do przedstawienia „Macbeth”, wystawianego w Hamburgu. Arcydziełem są przeróbki hymnów państwowych nagrane na albumie „Volk”.

Grupa Laibach czerpie ze stylistyki m.in. heavy metal, muzyki disco i techno, wykorzystywał elementy i przeróbki dzieł klasycznych, m.in. Holsta, Brucknera, Orffa, Liszta i Szostakowicza, czy utworów współczesnych artystów rockowych, m.in. Queen, The Beatles czy The Rolling Stones.

Laibach pobiera materiał muzyczny różnego pochodzenia i przetwarza go do własnych celów, w artystyczny ready-made w sensie Marcela Duchampa i Josepha Beuysa. Prace muzyczne i plastyczne Laibacha są przetworzeniem symboli, znaków i cytatów z najróżniejszych kontekstów artystycznych i polityczno-historycznych.

Laibach to muzyka, to niezapomniane koncerty, mistyczne i teatralne, to charakterystyczna „pilotka” Milana Frasa. To zaskakujące projekty, jak choćby ten na zlecenie polskiego Narodowego Centrum Kultury z okazji 70. rocznicy Powstania Warszawskiego.

Koncertowi towarzyszyć będzie prezentacja bogatego dorobku zespołu – projekcje filmów dokumentalnych poświęconych Laibachowi oraz spotkania z filozofami i teoretykami sztuki analizującymi twórczość grupy.

Utwór został zamówiony przez Instytut Adama Mickiewicza jako część międzynarodowego programu kulturalnego towarzyszącego obchodom 100-lecia odzyskaniu przez Polskę Niepodległości – Polska100 / wsparcie finansowe Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Niepodległa 2017-2021.

Wydarzenie specjalne z okazji 10-lecia Ośrodka „Rozdroża” oraz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Produkcja: Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” / Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

www.laibach.org

www.rozdroza.com

www.spotkaniakultur.com

www.polskamusic.iam.pl

Ceny biletów:

Premium: 140 PLN

I kategoria: 110 PLN

II kategoria: 80 PLN

Ograniczona widoczność: 20 PLN

www.eventim.pl

 

EN

12th May / Saturday / 19:00

Opera Hall of the Centre for the Meeting of Cultures in Lublin

 

LAIBACH / POLONIA

based on Andrzej Panufnik’s „Sinfonia Sacra” (Symphony no. 3)

 

Laibach (SLO)

Lviv Philharmonic Orchestra (UA)

„Gloria” Chamber Choir (UA)

Filip Rathé – conductor

Laibach „Polonia”, the project implemented by the legendary Slovenian avant-garde music group, is another concert from the Laibach& orchestra series premiered in the celebrated Henry Le Boeuf Hall at BOZAR Centre for Fine Arts in Brussels. The multimedia show inspired by AndrzejPanufnik’s „Sinfonia Sacra” (Symphony no. 3) featuring a symphony orchestra, will be prepared by the group to celebrate 100 years of  Poland’s independence.

The project executed together with the Lviv Symphony Orchestra and the choir will premiere on 12th May 2018 in the Opera Hall of the Centre for the Meeting of Cultures in Lublin. Laibach „Polonia” is co-produced by the Centre for the Meeting of Cultures and „Crossroads” Centre for Intercultural Creative Initiatives.

Laibach has gained considerable fame in Poland. It combines industrial, metal and neo-classical new age music. The name of the group is the German name for the Slovenian capital Lubljana. A significant achievement of the group has been the music for an adaptation of „Macbeth” presented in Hamburg. Laibach’s versions of national anthems recorded in the „Volk” album were hailed as a masterpiece.

Laibach draws inspiration from heavy metal, disco and techno music; it has used components and samples from classical music works composed, e.g. by Holst, Brȕckner, Orff, Liszt and Shostakovich, or works by such rock artists as Queen, The Beatles or The Rolling Stones.

The group collects the music material of different origin and transforms it to suit their own purposes, in the artistic ready-made style referencing Marcel Duchamp and Joseph Beuys. Laibach’s musical and visual works transform symbols, signs and quotes from all sorts of artistic, political and historical contexts.

Laibach is tantamount to earth-shattering music, to unforgettable, mystical and theatrical concerts, and a bomber hat worn by Milan Fras. The group takes part in astonishing projects, such as an album commissioned by the National Centre for Culture for the 70th anniversary of the Warsaw Uprising.

The concert will be accompanied by presentation of diverse achievements of the group – screening of documentaries devoted to Laibach, and meetings with philosophers and theoreticians analyzing the group’s artistic undertakings.

The work was commissioned by the Adam Mickiewicz Institute as part of „Polska 100” international cultural programme accompanying celebrations of 100 years of Poland’s independence. The project received financial support of the Ministry of Culture and National Heritage as part of Niepodległa 2017-2021 programme.

Special event celebrating the 10th anniversary of establishing the „Crossroads” Centre and 100 years of Poland’s independence.

Produced by: „Crossroads” Centre for Intercultural Creative Initiatives  / Centre for the Meeting of Cultures in Lublin

Ticket information soon.

Stay tuned!

www.laibach.org

www.rozdroza.com

www.spotkaniakultur.com

www.polskamusic.iam.pl

Tickets:

Premium seats: 140 PLN

Tier I: 110 PLN

Tier II: 80 PLN

Limited view: 20 PLN

www.eventim.pl

Skip to content