Aktualności

Muzyczna Scena Eksperymentalna: Mikołaj Pałosz

Muzyczna Scena Eksperymentalna: Mikołaj Pałosz

MUZYCZNA SCENA EKSPERYMENTALNA:

Mikołaj Pałosz „AVC”

16 grudnia 2016 (piątek), godz. 19:00
Sala Rozdroży 1 (budynek Centrum Kultury w Lublinie), ul. Peowiaków 12
wstęp wolny

Nowy projekt Mikołaja Pałosza „AVC” to kompozycja audiowizualna na dźwięki wiolonczeli w czterech kanałach i projekcję wideo z towarzyszącą reinterpretacją wizualnej partytury na żywo w wykonaniu kompozytora i wiolonczelisty w jednej osobie.

Ścieżka dźwiękowa złożona jest w całości z sampli dźwięków wiolonczeli – flażoletów, szumów i stuków. Materiał wideo składa się z układów geometrycznych wpisanych w szachownicę, od czterech do szesnastu pól. Przejrzyste reguły kompozycji i jednoznaczność korespondencji między dźwiękiem a obrazem daje się łatwo śledzić w układzie czterech pól i odpowiadających im czterech głośników umieszczonych wokół słuchaczy. W miarę rozwoju utworu powiązania się komplikują..

Sprawdź jak daleko potrafisz zajść w tej grze na zmultiplikowane dźwięki i szachownice barw i odcieni.

Projekt zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Mikołaj Pałosz

Niezależny wiolonczelista, improwizator i kompozytor, specjalizuje się w wykonawstwie muzyki współczesnej i awangardowej, absolwent warszawskiej Akademii Muzycznej im. F. Chopina. Jest zdobywcą nagród w konkursach muzycznych, m.in. Konkurs Współczesnej Muzyki Kameralnej im. K. Pendereckiego w Krakowie (2001, 2002) oraz Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. W. Lutosławskiego w Warszawie (1997). Uczestniczył w szeregu kursów mistrzowskich, w tym w Kursach Muzyki Nowej w Darmstadt w 2006 r. Występował m.in. na festiwalach: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, Musica Polonica Nova, 1. Festiwal Pawła Szymańskiego, Festiwal Prawykonań Polska Muzyka Najnowsza w Katowicach, Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY; w seriach: Portrety Kompozytorów, contem.ucha, AudioLogie, Ad Libitum, Audio Art. W latach 1998-2008 był członkiem zespołu wiolonczelowego Conjunto Ibérico, z siedzibą w Holandii, z którym koncertował w Europie, Brazylii, Meksyku i USA. Od 2007 r. Mikołaj jest stałym członkiem Warszawskiej Grupy Cellonet pod kierunkiem Andrzeja Bauera.

Solowa płyta Pałosza Cellovator (DUX 0628) sponsorowana ze środków stypendium Ministra Kultury w programie „Młoda Polska” z kompozycjami współczesnymi i improwizacjami ukazała się w 2008 r. W 2012 r. w ramach festiwalu „Warszawska Jesień” prezentowana była jego kompozycja audiowizualna Dłubak Soundsystem na projekcję video, wiolonczelę i saksofon, sponsorowana przez m. st. Warszawa. Jest autorem zbioru etiud na wiolonczelę solo Pretudes powstałym przy wsparciu stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2011 r. był jurorem Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Od 2015 r. jest członkiem zarządu Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego. Mikołaj Pałosz współpracuje z wiodącymi polskimi kompozytorami inspirując tworzenie nowych utworów i uczestniczy w premierowych wykonaniach zamawianych dzieł.

* * *

Muzyczna Scena Eksperymentalna to projekt Ośrodka „Rozdroża”, w ramach którego odbywają się: spotkania, słuchowiska, warsztaty i koncerty szeroko pojętej muzyki eksperymentalnej i improwizowanej. Ideą jest przybliżenie szerszej publiczności nieznanych i marginalizowanych dziedzin muzyki, w której główną rolę odgrywa głęboki namysł nad jej tworzywem, tj. dźwiękiem.

Skip to content