Aktualności

Najstarsze Pieśni Europy

Najstarsze Pieśni Europy

Międzynarodowy Festiwal „Najstarsze Pieśni Europy”

Data najbliższej edycji: 2 – 4 października 2014

Podczas festiwalu „Najstarsze Pieśni Europy” prezentowane są najstarsze muzyczne świadectwa kultury tradycyjnej z różnych regionów Europy. W dotychczasowych edycjach festiwalu uczestniczyło kilkadziesiąt zespołów śpiewaczych i liczni soliści z Albanii, Białorusi, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rosji, Ukrainy, Słowacji, Serbii i Włoch. Archaiczne pieśni, których korzenie nierzadko sięgają czasów przedchrześcijańskich, wykonują zarówno wiekowi strażnicy wiejskiej tradycji, jak młodzi artyści z miasta, którzy podjęli trud rekonstrukcji dawnych technik śpiewania i ocalenia ginących pieśni. Festiwal jest okazją do posłuchania nielicznych żywych lub ożywionych przez etnomuzykologów i artystów pieśni ocalałych na krańcach Europy.

Dzięki temu festiwal stanowi unikalne forum międzynarodowej wymiany doświadczeń, myśli i idei. Międzynarodowy Festiwal „Najstarsze Pieśni Europy” jest jednym z najważniejszych projektów istniejącej od 1991 roku Fundacji „Muzyka Kresów”. Od 2009 roku festiwal organizowany jest wspólnie przez Fundację Muzyka Kresów i Ośrodek „Rozdroża”.

www.npe-festiwal.pl

info@npe-festiwal.pl

Kontakt:

Renata Kamola
+48 81 466-61-68
+48 511 044 975

renata.kamola@rozdroza.com

Skip to content