Aktualności

Ogłaszamy konkurs „CAGE 1,2,3”

Ogłaszamy konkurs „CAGE 1,2,3”

OGŁASZAMY KONKURS „CAGE 1,2,3”


Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” przy współpracy z Fundacją 4.99 i Programem 2 Polskiego Radia ogłasza konkurs muzyczny „CAGE 1,2,3” na stworzenie i wykonanie utworu inspirowanego twórczością Johna Cage’a.


Przedmiotem konkursu jest stworzenie i wykonanie utworu inspirowanego wybranymi utworami Johna Cage’a. Konkurs ma charakter otwarty – mogą w nim wziąć udział zarówno muzycy profesjonalni, jak i działające na polu improwizacji osoby bez warsztatu akademickiego.

Celem konkursu jest wyłonienie utworów, które będą prezentowały oryginalność i świeże spojrzenie na muzyką współczesną, a jednocześnie będą pokazywały aktualność i atrakcyjność dorobku Johna Cage’a także poza hermetycznymi kręgami akademickimi. Chcemy, by konkurs zainspirował współczesnych artystów reprezentujących różne gatunki i dyscypliny do rozwijania jego idei. Konkurs będzie promowany na łamach mediów lokalnych i ogólnopolskich.

Nadesłane prace będzie oceniać jury złożone ze specjalistów w dziedzinie muzyki współczesnej, improwizacyjnej oraz twórczości Johna Cage’a. Zwycięzcy otrzymają przewidziane w regulaminie nagrody. Nagrodzony utwór zostanie zaprezentowany na koncercie finałowym w grudniu 2012 roku.

Więcej info tu >>>

 

****************

 

THE LAUNCH OF THE “CAGE 1, 2, 3” CONTEST


Crossroads Centre together with 4.99 Foundation and Polish Radio 2 would like to announce the music contest “CAGE 1, 2, 3” aiming to compose and present a musical piece inspired by John Cage’s work.


The purpose of the competition is to challenge musicians to compose and present a musical piece inspired by selected works of John Cage. The contest is open to both professional musicians and nonprofessionals active in the field of improvised music.

The competition committee will look for works that present original and „fresh” perspectives on contemporary music and show the relevance and continuing appeal of John Cage’s music and ideas both within and outside the academic world. We hope to inspire artists working with various media to take up these ideas and develop them in ways harmonious with their pursuits. The competition will be announced and promoted in local and national media.

Submitted works will be judged by a jury consisting of specialists in contemporary and improvised music. The winner of the competition will be awarded a prize and his work will be presented during the concert closing the competition in December 2012.

 

Więcej informacji tu >>> 

Skip to content