Aktualności

Podróż ku pieśni

Podróż ku pieśni

„Podróż ku pieśni” to nowy międzynarodowy program Fundacji Muzyka Kresów i Ośrodka Rozdroża. Program poświęcony jest fenomenowi pieśni tradycyjnych jako doświadczeniu duchowemu w różnych kulturach świata. Program „Podróż ku pieśni” jest programem długofalowym i wieloaspektowym. Składają się nań zajęcia praktyczne, spotkania, badania terenowe,warsztaty, wykładyseminaria.

Do udziału w realizacji programu zapraszani są przedstawiciele różnych dziedzin nauki: etnomuzykolodzy, historycy sztuki, filozofowie, socjolodzy, antropolodzy, archeolodzy oraz przedstawiciele sztuki: śpiewacy wykonujący pieśni tradycyjne, kompozytorzy muzyki współczesnej, artyści sztuk współczesnych. Program ma charakter międzykulturowy, prezentowane będą środowiska, twórcy z całego świata, różnych środowisk, wykonujący i rekonstruujący stare tradycje śpiewacze bądź tworzący w nawiązaniu do nich.

Historia pieśni tradycyjnej to historia utraconej energii. Odrzucając kultury , oprócz różnych praktyk doświadczania świata, odrzuciliśmy również sposób śpiewania, który powołuje zapomnianą energię. Energia ta nie jest energią wyabstrahowaną. Ona jest ciągle w zasięgu naszych rezonatorów, naszej wrażliwości….

Skip to content