Teatr plastyczny na wygnaniu

Teatr plastyczny na wygnaniu

 

Projekt „Teatr plastyczny na wygnaniu”, którego partnerem był Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” dał przestrzeń artystom Białoruskim, którzy  z powodu sytuacji politycznej zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju i próbują realizować się w trudnych warunkach obcojęzycznego dla nich teatru.

 

Najważniejsi i najoryginalniejsi twórcy  we współpracy z polskimi artystami przygotowali trzy prapremiery w różnych estetykach i konwencjach, połączone jednak wspólnym mianownikiem, jakim jest przewaga warstwy wizualnej nad słowną.

 

Powstałe w ramach projektu spektakle to: „CLAUSA FORES. Długo oczekiwana impreza”, w reż. Jury Dzivakoŭ, „Komedia Judyty” w reż. Pawła Passiniego oraz „W poszukiwaniu Dyktatora” w reż. Zmicer Waynowski. Partnerami projektu byli: Scena Plastyczna KUL, Centrum  Kultury w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Niezależna grupa teatralna „Kupałowcy”, Stowarzyszenie Artystów Bliski Wschód, Fundacja PlaceID.

 

Główny realizator projektu: OŚRODEK KULTURY BIAŁORUSKIEJ DOŚWIED.

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych ROZDROŻA ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin

tel: +48 81 466 61 67

rozdroza@rozdroza.com

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych ROZDROŻA, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin. Dane osobowe przetwarzane w naszej instytucji są zgodne z Rozporządzeniem Parlametu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szczegóły dotyczące przetwarzania państwa danych dostępne są w klauzuli informacyjnej.

KLAZULA_INFORMACYJNA_RODO_ROZDROŻA

 

© OŚRODEK ROZDROŻA 2024
Instytucja Kultury Miasta Lublin BIP Lubika
Skip to content