Aktualności

Promocja książki Sławomira Marca

Promocja książki Sławomira Marca

sztuka_polska_okladka.indd

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”

zaprasza na

Dyskusję wokół najnowszej książki Sławomira Marca „Sztuka polska 1993-2014. Arthome versus artworld”

Spotkanie poprowadzi Marcin Lachowski

 

14 marca (czwartek) 2013, godz.18:00
Ośrodek Rozdroża, ul. Krakowskie Przedmieście 39, Lublin
wstęp wolny

 

Książka ta jest zbiorem recenzji poprzedzonym krytyczną analizą sloganów kształtujących krytykę artystyczną ostatniego okresu. Autor podważa monopol artworld (środowiska kuratorów, krytyków etc.) na redystrybucję sztuki, czyli wytwarzanie kolejnych aktualności – trendów i rankingów. A także redukcję sztuki do zasad jej publicznego funkcjonowania – sztuka jako wydarzenie, towar lub polityczna re/edukacja.

Autor postuluje poszukiwanie alternatywnych wobec artworld form funkcjonowania sztuki (arthome), walczących o jednostkową podmiotowość i zakorzenionych w egzystencjalnym doświadczeniu, w grze o sens i wartość.

Książka ta obejmując swoim tytułem lata, które jeszcze się nie wydarzyły (do 2014 roku), podważa sens kanonicznego i systemowego podejścia do sztuki. Nie jest ona wszakże negacją sztuki najnowszej, lecz właśnie wezwaniem do jej obrony i sporu o jej rozumienie. Stanowi propozycję an/archaicznej wykładni sztuki – paradoksalnie, w obliczu narastającej unifikacji i dehumanizacji artworld, być może tylko w ten sposób możliwe będzie praktykowanie sztuki jako tego, co w nas najlepsze, najbardziej przenikliwe, wrażliwe, wzniosłe etc.

 

Sławomir Marzec

Ur. w 1962 r. Dyplom Akademii Sztuk Pięknych Warszawa w 1986 r. w pracowniach prof. Stefana Gierowskiego i prof. Ryszarda Winiarskiego. Studia w Kunstakademie Dusseldorf 1987 -88; Maisterschule Diploma w pracowni prof. Gunthera Ueckera. Od 1988 r. pedagog Akademii Sztuk Pięknych Warszawa; od 2003 r. także profesor Instytutu Architektury Krajobrazu KUL. Praktykuje malarstwo, rysunek, instalację, fotografię przetworzoną i film. Autor ponad sześćdziesięciu wystaw indywidualnych oraz licznych publikacji z pogranicza teorii i krytyki sztuki.

 

Skip to content