Aktualności

„re: Transmisja“ w 99. rocznicę urodzin Johna Cage‘a

„re: Transmisja“ w 99. rocznicę urodzin Johna Cage‘a

 

„re: Transmisja“ w 99. rocznicę urodzin Johna Cage’a

 

miejsce: Plac Litewski, Lublin
czas: 5 września 2011 ( poniedziałek), godz. 4:33 pm (16:33)

 

Z okazji przypadającej 5 września 2011 roku 99. rocznicy urodzin Johna Cage’a, w Lublinie odbędzie się wydarzenie pod nazwą „re: Transmisja“. Na wydarzenie złożą się: emisja przez Polskie Radio Program 2 utworu Johna Cage’a „Aria (Fontana Mix)“ oraz odsłuchanie utworu w tym samym czasie na Placu Litewskim z radioodbiorników przyniesionych przez mieszkańców miasta.

Zapraszamy wszystkich chętnych do akcji! Przynieś swój odbiornik radiowy, a jeśli nie masz, pożycz od babci i posłuchaj Johna Cage’a. Będzie możliwość podłączenia odbiorników do prądu.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie konferencja prasowa zorganizowana na Placu Litewskiem o godz. 16.45 poświęcona przygotowaniom do realizacji w 2012 roku „Roku Johna Cage’a“ w Lublinie w związku z 100. rocznicą urodzin artysty.

 

Organizator: Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża“ w Lublinie
Partner: Polskie Radia Program 2

 

Kontakt:
Renata Kamola
tel. +48 (81) 466 59 89 / godz. 9:00-16:00
lublin@johncageyear.pl

…………………………………………………………………………………………..

 

„re: Broadcast“ on the 99th anniversary of John Cage’s birthday

 

place: Litewski Square, Lublin
time: September 5 2011 (Monday), 4:33 p.m.

 

To celebrate the 99th anniversary of John Cage’s birthday on September 5, an event called „re: Broadcast“ will take place in Lublin at Litewski Square. The broadcast by Polish Radio 2 of John Cage’s piece „Aria (Fontana Mix)“ will be „re-broadcast“ into the city’s main public space via radio receivers brought by Lublin’s residents.

Everyone is invited to take part in the event! Bring your own radio, and if you don’t have one – borrow it from your Grandma and let’s listen to John Cage. We will prepare the electric current that you can connect your radio to.

The event will be accompanied by a press conference on the preparations for the „John Cage Year“ organized in 2012 in Lublin to celebrate the 100th anniversary of the artist’s birth. John Cage’s birth. The conference will take place at Litewski Square at 4.45 pm.

 

Organizer: „Crossroads” Centre for Intercultural Creative Initiatives
Partner: Polish Radio 2

 

Contact:
Renata Kamola
tel. +48 (81) 466 59 89 / 9am-4pm
lublin@johncageyear.pl

Skip to content