JAGD

JAGD

Cena: 69,00 PLN

Wydano: IX 2021
Czas trwania: 50:21
LP

1. Miszk/ Zemler: Cietrzew
2. Miszk / Pękala: Królik
3. Miszk / Sokołowski: Lis
4. Miszk / Rogiewicz: Łania

Emil Miszk – trumpets
Hubert Zemler – percussion
Miłosz Pękala – percussion
Kuba Sokołowski – piano
Jerzy Rogiewicz – percussion

JAGD to cztery sygnały łowieckie. Ich zinterpretowania podjął się trębacz Emil Miszk, któremu towarzyszą czterej muzycy i współtwórcy kompozycji: Hubert Zemler, Kuba Sokołowski, Miłosz Pękala i Jerzy Rogiewicz. W kontekście biologicznego przetrwania łowiectwo jest anachronicznym i irracjonalnym performansem okrucieństwa. (…) Próby obrony jego istnienia fundowane są na nikczemnych przesłankach (dokarmiane zwierzęta tworzą nowe populacje, te stają się nadmiarowe i pojawia się uzasadniana ekologicznie potrzeba odstrzału). (…) Sygnały łowieckie to melodie, które towarzyszą pokotowi – ceremonii kończącej polowanie. Ułożone na prawym boku martwe zwierzęta żegnane są przez sygnalistę, a każdemu rodzajowi zwierzyny łownej przypisana jest inna melodia. W JAGD do czynienia mamy z próbą reapropriacji sygnałów łowieckich – ich ponownego zawłaszczenia, uczynienia swoimi, zaanektowania ich do innego terytorium. To jednocześnie próba zwrócenia się ku zwierzętom poprzez symboliczną kradzież znaków. Gest płochy, choć znaczący, bo fundujący muzykę, która – przetwarzając i zniekształcając sygnały łowieckie – jest w swojej substancji antyłowiecka.

Złóż zamówienie

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych ROZDROŻA
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin

tel: +48 81 466 61 67

rozdroza@rozdroza.com

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych ROZDROŻA, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin. Dane osobowe przetwarzane w naszej instytucji są zgodne z Rozporządzeniem Parlametu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szczegóły dotyczące przetwarzania państwa danych dostępne są w klauzuli informacyjnej.

© OŚRODEK ROZDROŻA 2022
Instytucja Kultury Miasta Lublin BIP Lubika
Skip to content