Aktualności

STOP!Galeria 2021 / początek

STOP!Galeria 2021 / początek

STOP!Galeria2021

STOP!Galeria, to szeroka prezentacja sztuki współczesnej w żywej tkance miasta.

Ulice, place stają się przestrzenią galeryjną. Mieszkaniec Lublina, przechodzień, turysta staje się w naturalny sposób odbiorcą sztuki najnowszej.

Wychodzimy,od trwale zakorzenionej w naszym mieście tradycji obecności sztuki w przestrzeni miejskiej. Tradycji mającej swoje źródła w Teorii Formy Otwartej oraz koncepcji Linearnego Systemu Ciągłego Oskara Hansena (zrealizowanych wraz z żoną Zofią Hansen w pomniejszonej skali jako Osiedle Słowackiego w Lublinie, w roku1961), teorii tworzonych na przełomie lat 50-tych i 60-tych przez ultra awangardową na owe czasy, lubelską Grupę Zamek. Bezpośrednią ich kontynuacją jest organizowany przez Ośrodek „Rozdroża”, od roku 2008 Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej Open City/Otwarte Miasto. Obiekty oraz instalacje artystyczne prezentowane podczas kolejnych edycji Festiwalu, będą stałymi elementami w przestrzeni miejskiej Lublina – miasto stanie się otwartą dla wszystkich przestrzenią galeryjną.Mieszkaniec, przechodzień, turysta – widzem, naturalnym odbiorcą sztuki.

Naszym celem jest nam zainteresowanie sztuką najnowszą, oswojenie jej na wielu poziomach percepcji.

Lublin to miasto uniwersyteckie,STOP!Galeria ma więc tutaj dodatkowy, stricte dydaktyczny walor i wymiar. Ponieważ każda z edycji Festiwalu dotykała ważkich problemów natury egzystencjalnej, politycznej i społecznej  – Galeria będzie więc swoistym zapisem naszych czasów.

Nieodłącznym elementem STOP!Galerii będą wykłady naukowe oraz prelekcje dla uczniów szkół średnich oraz studentów, podczas których zaprezentowane będą m. in. sylwetki artystów i idee stojące za stworzonymi przez nich obiektami. Podsumowaniem działań będzie film dokumentujący realizacje artystyczne  i ich lokalizacje w mieście.

Osoby zainteresowane udziałem w spacerze z przewodnikiem, prosimy o mailowe bądź telefoniczne zgłoszenia: rozdroza@rozdroza.com, +48 81 466 61 68

Skip to content