Aktualności

Warsztaty śpiewu tradycyjnego z Iryną Klymenko

Warsztaty śpiewu tradycyjnego z Iryną Klymenko

PL

Serdecznie zapraszamy na 3-dniowe warsztaty śpiewu tradycyjnego z Iryną Klymenko. W programie zajęć są kolędy, szczodrywki i pieśni związane z okresem Świąt Bożego Narodzenia.

Warsztaty odbędą się w dn. 14-16 grudnia 2022 r. w godz. 17.00-20.00 w Sali Prób nr 1 w budynku Centrum Kultury w Lublinie (ul. Peowiaków 12).

Zapisy na: https://app.evenea.pl/event/warsztaty-spiewu-tradycyjnego-z-iryna-klymenko/

Zajęcia odbywają się w ramach programu pomocowego dla artystów ukraińskich „wspieraMY Ukrainę” prowadzonego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Iryna Klymenko – wybitna śpiewaczka w stylu tradycyjnym, etnomuzykolożka, doktor hab. historii sztuki (2021), pieśniarka, profesor Katedry Historii Muzyki Ukraińskiej i Folkloru Muzycznego Narodowej Akademii Muzycznej Ukrainy im. Piotra Czajkowskiego, kierownik Pracowni Etnomuzykologii (od 2002). Przeprowadziła ponad 90 wypraw do ukraińskich wsi, zbadała ponad 400 miejscowości. Jest autorką dwóch monografii naukowych, w tym publikacji pt. „Rytualne melodie Ukraińców w kontekście słowiańsko-bałtyckim: typologia i geografia” (2020) oraz ponad 75 artykułów naukowych. Przez wiele lat śpiewała jako główna solistka w znanym zespole Drewo z Kijowa, a następnie w zespołach Hurtoprawcy, Babsky Kozaczok. Prowadziła również mistrzowskie kursy śpiewu ukraińskiego w Polsce i Ukrainie.

UA

Сердечно запрошуємо на триденний майстерклас традиційного співу з Іриною Клименко. У програмі занять – пісні, дотичні сезону Різдва та Нового року: колядки і щедрівки.

Майстерклас відбудеться 14-16 грудня 2022 року, години занять 17.00-20.00. Місце занять: Зала Репетицій Salа Prób № 1 у приміщені Центру культури в Любліні (вул. Пеовяков/ Peowiaków, 12).

зарахування: https://app.evenea.pl/event/warsztaty-spiewu-tradycyjnego-z-iryna-klymenko/

Майстерклас відбудеться в рамках Програми допомоги українським митцям «wspieraMY Ukrainę”, організованої Національним інститутом музики й танця.

Ірина Клименко – етномузиколог, доктор мистецтвознавства (2021), знана етноспівачка, професорка Кафедри історії української музики та музичного фольклору Національної музичної академії України імені Петра Чайковського, керівниця Лабораторії етномузикології (від 2002). Провела понад 90 фольклорних експедицій українськими селами, відвідала понад 400 поселень. Авторка двох наукових монографій (зокрема, «Обрядові мелодії українців у слов’яно-балтському контексті: типологія і географія» (2020) та понад 75 наукових статей. Близько 20 років була солісткою фольклорної групи «Древо» з Києва, пізніше організувала групи Гуртоправці, Бабський Козачок. Проводить майстеркласи українського традиційного співу в Україні та Польщі.

Skip to content