Aktualności

wernisaż w STOP! Galerii: Jan Kosiarz | MALARSTWO

wernisaż w STOP! Galerii: Jan Kosiarz | MALARSTWO

Jan Kosiarz MALARSTWO

7 grudnia 2010 | wtorek | godzina 18:00

Zapraszamy na otwarcie wystawy malarstwa Jana Kosiarza w STOP! Galerii Ośrodka „Rozdroża”

Lublin, Krakowskie Przedmieście 39


 

Jan Kosiarz należał do „prymitywów” z bardziej marginalnego i mniej „uczęszczanego” rejonu

Polski. Pochodził z Kumowa Majorackiego pod Chełmem, z rodziny wiejskiej. Kosiarz nie uczył

się malowania w szkole, ale miłość do sztuki pojawiła się samorodnie, a wrodzony talent artysta

rozwijał samodzielnie. Powstawaniu obrazów Jana Kosiarza towarzyszyła cudowna naiwność, która

w powiązaniu z niezwykłym użyciem koloru nadała im odrębny charakter.

(…) Uważny widz dostrzeże zadziwiające niekiedy echa obrazów Chagalla, kiedy przyjrzy się jakby zawieszonym

między obecnością a nieobecnością postaciom w obrazach – nierzeczywistym, onirycznym

i zatopionym w otaczającym je krajobrazie.

Piotr Majewski
kurator wystawy

Wystawę zrealizowano ze środków Prezydenta Miasta Lublin.

Autorem zdjęć jest Marcin Moszyński.

Skip to content