Aktualności

Zespół Międzynarodowej Szkoły Muzyki Tradycyjnej

Zespół Międzynarodowej Szkoły Muzyki Tradycyjnej

Zespół Międzynarodowej Szkoły Muzyki Tradycyjnej

Powstał w 1999 roku w Lublinie z inicjatywy Fundacji Muzyka Kresów. Założycielami i liderami zespołu są Jan Bernad i Monika Mamińska. Zespół wyłonił się spośród uczestników prowadzonych przez fundację w całym kraju od końca lat dziewięćdziesiątych zajęć warsztatowych. Przez warsztaty i szkoły letnie przewinęło się blisko tysiąc osób, a przez zespół od początku jego istnienia kilkudziesięciu wykonawców z całego kraju – uczniów, studentów ludzi wykonujących różne zawody.

Głównym celem zespołu jest zachowanie i twórcza kontynuacja polskich pieśni tradycyjnych. W toku intensywnych, długotrwałych zajęć laboratoryjnych członkowie zespołu przyswoili sobie archaiczne techniki białego śpiewu, charakteryzującego się naturalnym, surowym brzmieniem, specyficznym sposobem oddychania i estetyką odległą zarówno od śpiewu bel canto, jak i muzyki popularnej.

Członkowie zespołu terminowali również u wybitnych śpiewaków ludowych i najlepszych fachowców rekonstruujących technikę archaicznego śpiewu z Polski, Ukrainy, Białorusi, Rosji i Litwy. Wśród nich byli znakomici etnomuzykolodzy i praktycy z powodzeniem prowadzący własne zespoły śpiewu tradycyjnego. Rekonstrukcja pieśni wiąże się ze skrupulatnymi badaniami terenowymi, kwerendami w archiwach i bibliotekach. Członkowie zespołu nagrali trzy płyty: „Pieśni polskie”, „Kołysanki”, „Pieśni polskie wielkopostne”. Koncertowali w kraju i zagranicą, brali udział w przedstawieniach teatralnych. Zespół przygotowuje obecnie spektakl muzyczny „Trzy dźwięki” bliższy muzyce współczesnej niż tradycyjnej.

Skip to content