O nas

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”

Ośrodek „Rozdroża” jest miejską instytucją kultury w Lublinie działającą od października 2008 roku. Ośrodek został powołany przez twórców i osoby współpracujące z Fundacją „Muzyka Kresów”, istniejącą od początków lat dziewięćdziesiątych XX w., która w archaicznej muzyce ludowej poszukuje źródłowego doświadczenia tradycji. Pasję zgłębiania źródeł naszej kultury Ośrodek pragnie spotykać i zderzać z utopiami dwudziestowiecznej awangardy – wyzwalać energię, jaką daje skojarzenie tradycji ze sztuką najnowszą, doprowadzać do twórczego iskrzenia między głosami przeszłości a wyrafinowaniem współczesnej sztuki. Intencją, która nam przyświeca jest chęć oswojenia ze sztuką współczesną, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki i improwizacji muzycznej, szerokiego grona amatorów i animatorów.

Chcemy świadomie i aktywnie uczestniczyć we współczesnej kulturze, a w niektórych przypadkach samodzielne kreować wartościowe przedsięwzięcia artystyczne. Na przestrzeni swojej wieloletniej działalności Ośrodek „Rozdroża” organizował wiele warsztatów i prezentacji muzycznych, dotyczących zarówno muzyki tradycyjnej, jak i muzyki współczesnej, ale także sztuk performatywnych i wizualnych. Organizowane one były przy okazji Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY, Roku Johna Cage’a w Lublinie 2012, Festiwalu Sztuki w przestrzeni publicznej „Otwarte miasto/Open City”, projektu „Miasto rzeźba społeczna”, Festiwalu „Najstarsze pieśni Europy” oraz w ramach stałych zajęć edukacyjnych, prowadzonych w Ośrodku „Rozdroża”.

W organizowanych przez Ośrodek „Rozdroża” warsztatach, wykładach, happeningach muzycznych i realizacjach dzieł muzyki współczesnej czynny udział wzięło już prawie tysiąc osób. Większość tych przedsięwzięć kończyła się prezentacjami cieszącymi się dużym zainteresowaniem publiczności i bardzo dobrze ocenianymi przez krytyków i pedagogów. Większość uczestników była amatorami – dzieci, młodzież, ludzie dojrzali i emeryci, ludzie różnych zawodów i doświadczeń życiowych. Uczestnicy naszych warsztatów w kulturze poszukują nie tylko doznań estetycznych, ale przede wszystkim miejsca dla własnej ekspresji i możliwości bycia z innymi ludźmi. Dlatego bardzo ważny jest dla nas społeczny wymiar wspólnego twórczego działania, niejednokrotnie na przekór wszelkim podziałom społecznym. Wśród prowadzących warsztaty i regularne zajęcia w Ośrodku “Rozdroża” znaleźli się artyści z Polski, Europy i USA – kompozytorzy, instrumentaliści, wybitni nauczyciele muzyki, twórcy nowych metod edukacji muzycznej i performerzy. Realizując zamierzone cele czerpać będziemy z naszych wieloletnich doświadczeń, wspartych profesjonalizmem zaproszonych mistrzów.

Pragniemy spotykać ze sobą różne kulturowe idiomy – czerpać z kulturowej i etnicznej rozmaitości świata, ale też konfrontować ze sobą różnorodne języki artystyczne. Nawiązujemy do alternatywnych projektów kultury, gdyż bliższa jest nam ludowa zgrzebność i konceptualna namiętność awangardy od gładkości kultury popularnej.

Ośrodek „Rozdroża” przeniósł się we wrześniu 2013 r. do nowej siedziby w zmodernizowanym budynku Centrum Kultury w Lublinie. Nowa siedziba daje możliwości na dalszy rozwój działalności. Zmodernizowana i powiększona infrastruktura kulturalna pozwoli rozwinąć działalność, zaprosić do współpracy szerokie grono miłośników muzyki i sztuki w przestrzeni miejskiej. Pragniemy kreować nowe jakości przez obecność prac wybitnych artystów w przestrzeni urbanistycznej i społecznej Lublina.