Galeria

Galeria Rozdroża: Chris Niedenthal / Nasza Polska Dzisiejsza

Galeria Rozdroża: Chris Niedenthal / Nasza Polska Dzisiejsza

Girl Power 01.10.2016 © Chris Niedenthal

 

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” jest miejską instytucją kultury, działającą od 2008 roku w Lublinie. Działania Ośrodka są mocno zakorzenione w lokalności regionu, lecz wpisujemy doświadczenia w perspektywę uniwersalną, a światowe tendencje przymierzamy do osobliwych praktyk naszej codzienności.

Ambicją naszą jest podejmowanie inicjatyw odważnych, obciążonych ryzykiem, penetrujących nieznane jeszcze terytoria i kulturowe „rozdroża”. Przyglądamy się procesom spotkania, dialogu i konfrontacji inspirując postawy tolerancji i społecznej odpowiedzialności.

Kierując się potrzebą definiowania tożsamości i poszukiwaniem wolności, a także chęcią przyjrzenia się zjawiskom związanym w przemianami społecznymi, powołaliśmy nową przestrzeń wystawienniczą – „Galerię Rozdroża”, która od grudnia zeszłego roku, mieści się w budynku Ośrodka oraz funkcjonuje w rzeczywistości wirtualnej.

W odróżnieniu od naszego Festiwalu Open City, prezentującego sztukę w przestrzeni publicznej, tu przedstawiamy miasto z jego kulturowymi wyzwaniami w zamkniętej galerii, jednocześnie otwierając ją na nieznającą granic rzeczywistość Internetu.

Pozwala to skupiać się̨ na „sztucę społecznej” oraz aktywności obywatelskiej, dokumentując odbywające się na naszych oczach wydarzenia, badając ich kulturowe rezonanse i promując postawy prospołeczne.

Inauguracyjną wystawą pod tytułem „Białoruś 2020. Trauma i śmiech”, pokazaliśmy prawdziwą kronikę białoruskiej rewolucji, zapoczątkowanej sfałszowanymi wyborami prezydenckimi Alaksandra Łukaszenki, która doprowadziła do masowych protestów pokojowo nastawionych obywateli.

Wydarzenia na Białorusi i podobieństwa postaw obywatelskich zwróciły również uwagę na panującą sytuację w naszym kraju. W odpowiedzi, zdecydowaliśmy się na ekspozycję zdjęć Chrisa Niedenthala, jednego z najbardziej cenionych i rozpoznawalnych w świecie fotoreporterów komentujących polską rzeczywistość.

Od kultowej „Apokalipsy”, ujęcia zrobionego przez artystę przed kinem Moskwa w grudniu 1981 roku, minęło prawie cztery dekady. Mógł osiąść na laurach i już tylko zajmować się porządkowaniem liczącego tysiące klatek archiwum negatywów, robieniem wystaw i wydawaniem albumów. Lecz po wyborach 2015 roku „spokojniejszych chwil” było coraz mniej i znów miał powody do wychodzenia z domu na ulice.

Prace, które ostatecznie znalazły się w prezentowanym zestawie to subiektywny obraz Polski ostatnich pięciu lat. Emocjonujące portrety „zwykłych ludzi”, protesty przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sejmem, Pałacem Prezydenckim, przed sądami, oraz demonstracje, kampania wyborcza 2020, marsze kobiet i „Marsze Niepodległości”, a także pandemia, która niemal całkowicie zdominowała nasze życie.

Plany ogólne „z lotu ptaka” i zbliżenia na twarze, uchwycone w tym szczególnym momencie, o jakim marzą wszyscy fotograficy świata. Gesty wyrażające gniew, determinację, radość, ironię, upór i smutek. Demonstranci i policjanci. Dorośli i dzieci. Wszystko to rekapitulacja historii Polski ostatnich lat, którą możemy zobaczyć na zdjęciach w ramach wystawy „Nasza Polska Dzisiejsza” Chrisa Niedenthala.

Ekspozycję można obejrzeć w Galerii Rozdroża w Lublinie od 7 maja br. przez następne trzy miesiące wirtualnie na stronie www.rozdroza.com, a po zniesieniu obostrzeń zapraszamy Państwa do oglądania wystawy na żywo. Komentarzem wystawę opatrzyła znana kuratorka i krytyczka sztuki współczesnej Anda Rottenberg.

Więcej o wystawie: Nasza Polska Dzisiejsza

Skip to content