Rok Johna Cage’a

Rok Johna Cage’a

Rok Johna Cage’a – Lublin 2012 był przedsięwzięciem organizowanym w związku z przypadającą w 2012 roku setną rocznicą urodzin wybitnego kompozytora, artysty i myśliciela XX wieku, Johna Cage’a. W programie obchodów znalazły się wydarzenia prezentujące zarówno dzieła Johna Cage’a, jak i kompozytorów, muzyków, performerów, poetów, malarzy powstałe z inspiracji jego twórczością.

Program Roku Johna Cage’a ujęty był w cykl wydarzeń o charakterze interdyscyplinarnym wskazujących na dziedziny sztuki, które były w polu zainteresowań artysty. Począwszy od stycznia 2012 roku aż do grudnia tegoż roku odbywały się koncerty, warsztaty, happeningi, prezentacje spektakli teatralnych i tanecznych oraz realizowane były projekty artystyczne z dziedziny performance, performance słowny, performance radiowy, sound art, sound poetry, soundpainting.

 

>>>>> ROK JOHNA CAGE’A – OFICJALNA STRONA WWW <<<<<

 

Autorzy programu:
Jan Bernad, Jerzy Kutnik

Honorowy patronat:
dr Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin
prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski, Rektor UMCS
Lee Feinstein – Ambasador USA w Polsce

Współpraca:
Związek Kompozytorów Polskich, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Fundacja 4.99, Glissando, Galeria Labirynt w Lublinie, Centrum Kultury w Lublinie, Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie, Przestrzeń Działań Twórczych TEKTURA, Krzysztof Topolski, Krzysztof Knittel, Sebastian Mac

Kuratorzy:
Jerzy Kutnik, Jerzy Kornowicz, Michał Mendyk, Waldemar Tatarczuk, Konrad Chyl

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych ROZDROŻA
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin

tel: +48 81 466 61 67

rozdroza@rozdroza.com

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych ROZDROŻA, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin. Dane osobowe przetwarzane w naszej instytucji są zgodne z Rozporządzeniem Parlametu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szczegóły dotyczące przetwarzania państwa danych dostępne są w klauzuli informacyjnej.

© OŚRODEK ROZDROŻA 2021
Instytucja Kultury Miasta Lublin BIP Lubika
Skip to content