Festiwale

Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY

Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY, którego pierwsza edycja miała miejsce w roku 2009, pozyskał sobie opinie inicjatywy o wielkiej kreatywności. Jego formuła polega na szukaniu wspólnej problematyki i określania podobieństw pomiędzy odległymi zjawiskami kulturowymi zarówno w przestrzeni, czasie jak i w różnych gatunkach muzyki oraz sztuki.

Idea KODÓW to żywe łączenie i przenikanie tradycji muzyki archaicznej i nowoczesnych poszukiwań. W czasie Festiwalu funkcja magiczna muzyki archaicznej spotyka się z estetycznymi utopiami muzyki nowoczesnej. Muzyka dawna zyskuje nieoczekiwane współczesne konteksty, a awangardowi eksperymentatorzy wsłuchują się w głosy przeszłości. Występując obok siebie pokazują ich zbliżenie i przenikanie.

Podczas Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY dochodzi do spotkania wybitnych kompozytorów muzyki współczesnej, znakomitych instrumentalistów, radykalnych przedstawicieli awangardowego jazzu z muzykami tradycyjnymi i twórcami rekonstruującymi archaiczne tradycje muzyczne. W trakcie wydarzenia światowe znakomitości spotykają się z artystyczną młodzieżą i leciwymi wiejskimi muzykantami, aby zgodnie poszukiwać nowych muzycznych sensów, razem podejmować artystyczne ryzyko.

WWW.KODY-FESTIWAL.PL

Rozdroża Tradycji

Podczas Festiwalu Najstarsze Pieśni Europy prezentowane są najstarsze muzyczne świadectwa kultury tradycyjnej z różnych regionów Europy. W dotychczasowych edycjach festiwalu uczestniczyło kilkadziesiąt zespołów śpiewaczych i liczni soliści z Albanii, Białorusi, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rosji, Ukrainy, Słowacji, Serbii i Włoch.

Archaiczne pieśni, których korzenie nierzadko sięgają czasów przedchrześcijańskich, wykonują zarówno wiekowi strażnicy wiejskiej tradycji, jak i młodzi artyści z miasta, którzy podjęli trud rekonstrukcji dawnych technik śpiewania i ocalenia ginących utworów. Festiwal jest okazją do posłuchania nielicznych żywych lub ożywionych przez etnomuzykologów i artystów pieśni, ocalałych na krańcach Europy.

Dzięki temu Festiwal Najstarsze Pieśni Europy stanowi unikalne forum międzynarodowej wymiany doświadczeń, myśli i idei. Jest on jednym z najważniejszych projektów istniejącej od 1991 roku Fundacji Muzyka Kresów. Niemniej jednak, od 2009 roku Festiwal organizowany jest wspólnie przez Fundację Muzyka Kresów i OMIT Rozdroża.

WWW.NPE-FESTIWAL.PL

Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej OTWARTE MIASTO

Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej Otwarte Miasto to jedna z najważniejszych prezentacji sztuki współczesnej i największa tego typu wystawa na wschodzie Polski. Festiwal Otwarte Miasto opiera się na idei uwolnienia dzieła sztuki od sterylnej i pozbawionej kontekstu przestrzeni muzeum na rzecz zmiennego otoczenia miasta.

Przez miesiąc, artyści wydają swoje prace pod oceny i refleksje mieszkańców Lublina oraz jego turystów. Sztuka zostaje wystawiona zarówno na ulotne emocje przechodniów, jak i na zmienne warunki atmosferyczne. Wpisana w historyczny kontekst i współczesne problemy przestrzeni miejskiej, staje się zarówno jej komentarzem jak i kolejnym rozdziałem historii miasta.

WWW.OPENCITY.PL
Skip to content